Про внесення змін до рішення Трускавецької міської ради №929 від 01.07.2021 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Трускавецької міської територіальної громади»

Україна 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(62  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від  21  березня  2024року            № 3633

Про внесення змін до рішення Трускавецької  міської ради №929 від 01.07.2021 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Трускавецької  міської територіальної громади»

Код згідно з КАТОТТГ UA46020090000057315

З метою приведення у відповідність до норм податкового законодавства, керуючись пунктом 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 28 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Трускавецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Доповнити додаток №7 до рішення Трускавецької міської ради №929 від 01.07.2021 року, а саме «Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку» таким змістом:

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Земельні ділянки, які знаходяться у користуванні або володінні підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України100

2. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю оприлюднити дане рішення на сайті Трускавецької міської ради та в друкованих засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, підприємництва, комунальної власності та майна Трускавецької міської ради.

4. Рішення набирає чинності  з дня прийняття та застосовується з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року.

Міський голова                                                                Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ