РІШЕННЯ № 43 Від 24 грудня 2015 року Про затвердження міської цільової Програ-ми захисту населення і територій від над-звичайних ситуацій техногенного та при-родного характеру на 2016 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТАСЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 грудня 2015 року                             № 43                        

Про затвердження міської цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

 

 

            Відповідно до вимог Закону України від 07.06.2012 № 4909-VI “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 –2017роки” та пункту 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою послідовного зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити міську цільову Програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік, згідно додатку.
 1. Фінансовому управлінню міської ради (М. Федоричак) при формуванні бюджету на 2016 рік передбачити відповідні кошти для забезпечення виконання Програми.
 1. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна (О.Карпин).

 

 

 

                     Міський голова                                                     А.Б.Кульчинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             «ЗАТВЕРДЖЕНО»

   Рішення Трускавецької міської ради

         № 43 від 24 грудня 2015 року

Міська   цільова Програма захисту

населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

 

 

 

7 Державна пожежно-рятувальна частина

Головного управління ДСНС України у Львівській області

 

 

 

 

 

 

 

м. Трускавець

2015 р.

ЗМІСТ

 

1. Паспорт Програми

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

3. Визначення мети Програми

 

4. Визначення відповідальних виконавців Програми
 
5. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання коштів міського бюджетута результативних показників

 

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань і заходів

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                                 до рішення міської ради

                                                                                                             № 43 від 24 грудня 2015 року

 

 

 

Паспорт
міської  цільової Програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік (надаліПрограма)

 1. 1.Ініціатор розроблення Програми7 Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Львівській області
 1. 2.Дата, номер документа

про затвердження Програми

 1. 3.Розробник Програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. 4.Співрозробники ПрограмиВідділ з питань діяльності правоохоронних органів та мобілізаційної роботи
 1. 5.Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. 6.Учасники Програми
 1. 7.Термін реалізації Програми 2016 рік
 1. 8.Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

Програми, тис.грн, всього

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету – 200

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

2.1. У зв’язку із зростанням факторів, пов’язаних із загрозою і виникненням            надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території міста Трускавець, існує необхідність модернізації та оновлення матеріально-технічної бази 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (надалі – 7 ДПРЧ) :

2.1.1. На сьогодні у пожежно-рятувальному підрозділі через зношеність і тривале використання спеціального одягу та пожежного спорядження, слід провести заходи з його оновлення. Придбання пожежного спорядження та одягу, зокрема, пожежних шоломів, ременів, вогнезахисних та тепловідбивних костюмів, пожежних сокир і карабінів значно підвищить ефективність рятувальних заходів та безпеку самих рятувальників.

2.1.2. В останні роки все частіше виникають надзвичайні ситуації специфічного характеру, до яких відносяться катастрофи на спеціальних об’єктах, дорожньо-транспортні пригоди та інші. Ліквідація таких надзвичайних ситуацій неможлива без відповідного аварійно-рятувального обладнання. Придбання такого обладнання дасть змогу надавати кваліфіковану допомогу постраждалому населенню.

2.1.3. У розпорядженні 7 ДПРЧ знаходиться 8 одиниць апаратів на стиснутому повітрі типу «АУЕР». Поряд з тим, підрозділ не укомплектований компресором для нагнітання повітрям апаратів на стиснутому повітрі.Такий стан справ негативно впливає на боєздатність підрозділу у разі виникнення необхідності екстреної дозаправки апаратів на стиснутому повітрі.

2.1.4. Як показує аналіз, в останні роки спостерігається збільшення надзвичайних          ситуацій природного характеру, зокрема пов’язаних із складними погодними умовами,               що супроводжувалися сильними опадами у вигляді снігу та дощу. У цьому контексті актуальним постає питання проведення пошуково-рятувальних операцій, ефективність проведення яких у значній мірі залежить від наявності відповідних засобів та спорядження. Як показала практика останніх років, ліквідація надзвичайних ситуацій природного  та техногенного характеру, пов’язанихіз сніговими заметами, паводками, хімічними аваріями, потребує залучення значної кількості людських і матеріальних ресурсів та може бути тривалою в часі. При ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків одними з першочергових заходів є створення належних умов життєзабезпечення для особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та населення, яке може опинитися в зоні стихійного лиха.

3. Визначення мети Програми

 

Метою міської цільової Програми захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік є забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них.

4. Визначення відповідального виконавця Програми

 

Відповідальним виконавцем Програми визначено виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

5. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо захисту населення                 і територій від надзвичайних ситуацій за таким напрямком :

– підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації.

Для розв’язання проблем захисту населення і території від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають проведення комплексу робіт щодо:

– проведення технічного переоснащення 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Львівській області.

Перелік заходів і завдань з виконання міської цільової Програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік зазначено в додатку № 3.

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань і заходів

 

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів :

– міського бюджету.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 200 тис. грн.

 

 

Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити суттєве підвищення рівня безпеки проживання населення, його захищеність від впливу шкідливих техногенних факторів.

 
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.

           Додаток : Заходи і завдання з виконання міської цільової Програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік на 2 арк. в 1 прим.

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Ресурсне забезпечення міської  цільової Програми захисту

населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

на 2016 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2016 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 200 тис.грн.  
у тому числі    
міський бюджет 200 тис.грн.  

      

                                                                                                                                                                                                                                         

Перелік завдань, заходів та показників міської   цільової Програми захисту

населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

 

№ з/п Назва задвння Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показники Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяг, тис. грн
2016 рік

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази

7 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Львівській області

Закупівля спеціального одягу та спорядження, у тому числі:

шолом захисний пожежний КП 10

затрат 18

Міський бюджет

18

 
продукту 5  
ефективності 3.6  
якості  

2.

Закупівля спеціального одягу та спорядження, у тому числі:

костюм вогнезахисний «Ліга S»

затрат 42

Міський бюджет

42

 
продукту 10  
ефективності 4.2  
якості  

3.

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння, у тому числі:

компресор високого тиску JuniorII – E

затрат 120

Міський бюджет

120

 
продукту 1  
ефективності 120  
якості  

4.

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння, у тому числі:

Рятувальний ковпак Respi Hood (MSA the Safety co) 10045764

затрат 10

Міський бюджет

10

 
продукту 2  
ефективності

5

 
якості  

5.

Закупівля засобів електрозабезпечення, у тому числі:

Електростанція 220/380 V

затрат 10

Міський бюджет

10

 
продукту 1  
ефективності 10  
якості  

 

                                                           Секретар міської ради                                                              Н.Пономаренко

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *