Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пп.1 пункту 4постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))


1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ культури Трускавецької міської ради; 82200, Львівська область, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1; код за ЄДРПОУ — 02229209; категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

 
2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія з постачанням та передачею, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

3.       Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-05-013165-a

 
4.       Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України:Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»; Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312; Постановою НКРЕКП       від 14.03.2018 № 307 “Про затвердження           Правил ринку”; Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 “Про затвердження Ліцензійних умов   провадження господарської діяльності            з          постачання   електричної  енергії споживачу”»; іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

Термін постачання — з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи розрахунки до бюджетного запита установ культури на 2023 рік, обсяги споживання бюджетними установами та орендарями у відповідному періоді попереднього календарного року, становить – 305800 кВт*год.

Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN  50160:2014. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT).

5.       Обгрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення складає 1588800,00 грн. з ПДВ  відповідно до розрахунків до бюджетного запиту  відділу культури на 2023 рік.


6.       Очікувана вартість предмета закупівлі: 1834800,00 грн.,  в тому числі бюджетні кошти – 1588800,00 грн., відшкодування коштів орендарями – 246000,00 грн.

 
7.       Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:


Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом очікуваного споживання  електричної енергії   у попередні роки з врахуванням встановлення протягом поточного року нового електричного обладнання та потреби орендарів. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товару відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

 Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: визначення очікуваної вартості, як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару/послуг, що розраховується за такою формулою:

ОВмрц = Цод * V,

де:ОВмрцочікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін;
Цод*очікувана ціна за одиницю товару/послуги;
Vкількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на добу наперед), послуги з передачі електричної енергії, націнка електропостачальника та всі визначені законодавством податки та збори. 

*Основними джерелами інформації для визначення вартості 1 кВт*год було використано:  інтернет ресурси, в т.ч.

– система Prozorro щодо ціни тендерних документацій замовників та пропозицій учасників відповідно до процедур оголошених на закупівлю електричної енергії на 2023 рік;

– сайт Центру вдосконалення закупівель Київської Школи Економіки (CEP)- https://cpvtool.kse.ua/ щодо розміру цін електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі;

– сайт Оператора ринку https://www.oree.com.ua/index.php/IDM_graphs щодо цін  купівлі-продажу електричної енергії  на ринку «на добу наперед» станом на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Очікуване споживання на 2023  рік – 305800 кВт*год. очікувана ціна за 1 кВт*год. — 6,00 грн. з ПДВ. Загальна вартість предмета закупівлі — 1834800,00 грн. з ПДВ .

8. Процедура закупівлі доступна за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-05-013165-a