Інформація про громадські та суспільно корисні роботи

Громадські та інші роботи тимчасового характеру

Громадські роботи або роботи тимчасового характеру мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії; можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону; надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

До громадських робіт або робіт тимчасового характеру залучаються:

  • зареєстровані безробітні;
  • особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах  як такі, що шукають роботу ;
  • працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (далі – працівники, які втратили частину заробітної плати).

Правовими підставами організації громадських робіт є частина перша ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» та Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175.

У період воєнного стану місцеві органи влади приймають рішення щодо організації громадських робіт за потреби, визначають види робіт, роботодавців або громадські організації чи організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, за участю яких планується організація таких робіт, та інформують про прийняте рішення.

Місцеві органи влади доводять територіальним органам інформацію про прийняте рішення, кількість осіб, яких необхідно залучити до їх виконання, а також про обсяги коштів, необхідних для фінансування організації громадських робіт.

Основними видами таких робіт на умовах фінансування/співфінансування можуть бути, насамперед, роботи соціального напрямку: допомога у веденні домогосподарств ветеранам та сім’ям члени родин яких загинули, постраждали та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту; догляд за особами похилого віку, особами з інвалідністю, одинокими та престарілими громадянами, насамперед з числа ветеранів війни; надання послуг дітям з особливими освітніми потребами; супровід осіб з інвалідністю по зору, у транспорті, закладах та установах, торговельних мережах; надання послуг соціально вразливим верствам населення, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, зокрема надання побутових послуг, допомога у веденні господарства, інші види підсобних робіт. Витрати на такі роботи з коштів Фонду можуть становити більше 50%.

Доцільним є розширення переліку робіт, які можуть виконуватися зареєстрованими безробітними під час громадських робіт в умовах воєнного стану. Це такі як: заготівля дров для військових та населення, розвантаження, фасування та роздача гуманітарної допомоги, роботи із забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій, розбір завалів, розчищення залізничних колій тощо та інші. Видатки на такі види робіт можливо здійснювати з розрахунку 100% фінансування за рахунок коштів Фонду.

Види робіт, що належать, насамперед, до повноважень комунальних підприємств, які створені при територіальних громадах, а саме: благоустрій, екологічний захист навколишнього середовища, відновлення природніх джерел та водоймищ, прибирання русел та берегів річок, придорожніх смуг, ліквідація стихійних сміттєзвалищ та інші екологічні роботи, озеленення та впорядкування територій тощо, у разі потреби їх проведення, слід організовувати на засадах співфінансування.

Суспільно корисні роботи

Суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

Програма орієнтована на працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробітних та інших незайнятих осіб.

З кожною із таких осіб укладається строковий трудовий договір.

Правові та організаційні засади залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, а також питання соціального захисту працездатних осіб, що залучаються до їх виконання, визначені статтею 8 Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та  Порядком залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753.

Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються зареєстрованими безробітними та незайнятими внутрішньо переміщеними особами працездатного віку з числа застрахованих осіб, які не мають статусу зареєстрованого безробітного, здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду на відповідні цілі, а також коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ, організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

Для прикладу, внутрішньо переміщені особи могли б здійснювати догляд за престарілими чи особами з інвалідністю в місцях компактного тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (приготування їжі, прибирання, допомога у закупівлі медпрепаратів, продуктів тощо, допомога у пересуванні та ін.). Окрім цього, внутрішньо переміщені особи, які мають педагогічну освіту, могли б за здійснювати догляд за дітьми осіб, котрі разом проживають у таких місцях. Загалом внутрішньо переміщені особи можуть залучатися до будь яких суспільно корисних робіт, визначених розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану

Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності.

Розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг.

Будівництво захисних споруд цивільного захисту, швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та створення найпростіших укриттів, протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.

Ремонт і будівництво житлових приміщень.

Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням та їх експлуатації, пристосування існуючих наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття.

Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях, у портах тощо.

Сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання врожаю, сінокосіння).

Надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру.

Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій.

Роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної безпеки на випадок надзвичайних ситуацій.

Роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку.

Упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, природних джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд.

Заготівля дров для опалювального сезону.

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів.