Трускавецька міська рада виражає глибокі співчуття родині та близьким Степана Васильовича. Світла пам’ять про Степана Івасівку залишиться в серцях трускавчан назавжди…

4 липня 2018 р перестало битись серце професора Степана Васильовича Івасівки – почесного громадянина Трускавця, колишнього багатолітнього завідувача відділу експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця (1990-2010), директора Трускавецької гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції (1994-2005), головного радника з наукових програм ЗАТ “Трускавецькурорт” (2005-2012), редактора “Українського бальнеологічного журналу” (1998-1999) і журналу “Медична гідрологія та реабілітація” (2003-2013), почесного Голови загальнокурортної Ученої ради, члена Ради Асоціації учених Трускавця, лауреата премій ім. О.О. Богомольця НАН та ім. Т. Торосєвича ЗАТ “Трускавецькурорт”, доктора медичних наук,.

Пан Івасівка – трускавчанин з діда-прадіда. Після закінчення тоді ще сільської місцевї школи навчався впродовж 1956-60 рр. у Дрогобицькому технікумі нафти і газу, потім почав працювати на посаді лаборанта. Далі була служба в армії (1961-64 рр.), під час якої йому пощастило відшліфувати свою майстерність музиканта (трускавчани і львів’яни знають його і як чудового саксофоніста), а заодно – підготуватися до вступу у Львівський медичний інститут.

Ставши студентом вузу у віці його випускників, пан Степан одразу ж приступив до втілення в життя своєї мрії про наукову кар’єру. Напочатку була робота у студентському науковому гуртку патофізіології під керівництвом тоді ще зовсім молодого, а тепер знаменитого онколога доцента А.І. Потопальського. Перша наукова публікація за його участю з’явилася вже на ІV курсі. Ще будучи студентом останнього курсу, майбутній професор приступив до роботи у Централізованій науково-дослідній лабораторії інституту, в якій чесно і терпляче, не вступаючи у КПРС, пройшов через усі посадові щаблі – лаборанта (1970-71 рр.), старшого лаборанта (1971-72 рр.), молодшого наукового співробітника (1972-75 рр.), старшого наукового співробітника (1975-76 рр.), заступника керівника (1976 р.), очоливши її у 1977 році. Першим вагомим здобутком став захист у 1974 році кандидатської дисертації “Характеристика процесса регрессии экспериментальных опухолей под влиянием тиофосфамидных производных алкалоидов берберина и сангвинарина”.

З листопада 1977 року Івасівка С.В., не змінюючи місця праці, розпочав свою 33-річну наукову діяльність в системі АН України, що стало можливим внаслідок інкорпорації його лабораторії до Інституту генетики, а з грудня 1979 року – до Інституту біохімії. В 1982 р. ним була оформлена докторська дисертація по онкології, проте захищати її докторант не став на знак протесту проти відмови ВАКу у видачі диплома його вчителю А.І. Потопальському, майбутньому “батьку” знаменитого протиракового препарату “Україн”, який зараз випускається у Австрії. Матеріали обидвох дисертацій склали основу їх (разом із Л.І. Петличною) монографій “Модификация алкалоидов берберина” (1982) та “Барбарис и его препараты в биологии и медицине” (1989), випущених видавництвом “Наукова думка”.

В лютому 1982 р. Івасівка С.В. повертається до своїх витоків, щоб на посаді старшого наукового співробітника щойно створеного відділу по вивченню механізмів фізіологічної дії мінеральних вод вступити у 28-річний період роботи в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця. Розпочавши, по суті, із чистого аркуша, він через кілька років здобуває визнання провідних бальнеологів СРСР, а в грудні 1990 р. очолює лабораторію експериментальної бальнеології, реорганізовану із відділу.

В 1989 р. виходить колективна монографія “Физиологические основы лечебного действия воды “Нафтуся”, а в 1997 р. – одноосібна монографія “Біологічно активні речовини води Нафтуся, їх генез та механізми фізіологічної дії”, відзначені премією ім. О.О. Богомольця НАН. Монографія написана на основі матеріалів докторської дисертації, захищеної у 1994 р. в УкрНДІ медичної реабілітації, курортології і фізіотерапії. Знаменно, що його диплом доктора виявився першим, виданим ВАК незалежної України за спеціальністю “Курортологія і фізіотерапія”.

Незадовго перед захистом дисертації Івасівка С.В. погодився на неодноразові прохання новоспеченого керівника ЗАТ “Трускавецькурорт” Б.І. Аксентійчука очолити за сумісництвом гідрогеологічну режимно-експлуатаційну станцію, у будівлі якої був розміщений відділ експериментальної бальнеології. Не пориваючи із науковою роботою, йому вдалося перетворити станцію на найкращу серед аналогічних на теренах СНД, про що було заявлено учасниками блискуче організованої ним у 1997 р. у Трускавці міжнародної ювілейної конференції гідрогеологів. Завдяки унікальному поєднанню медичної і геологічної освіти та наполегливій цілеспрямованій праці професор Івасівка С.В. зумів підняти моніторинг і експлуатацію родовища Нафтусі на рівень академічної науки. Зокрема, ним було організовано експериментальне дослідження впливу знезараження кишкової палички, котра забруднює Нафтусю, ультрафіолетовим опроміненням і фільтруванням на її фізіологічну активність, а також запроваджено моніторинг вмісту у воді автохтонної мікрофлори, саме котра робить Нафтусю живою у прямому сенсі. Прикро констатувати, що вже впродовж 6 років такий моніторинг не проводиться. З висоти прожитих років стала очевидною фатальна помилковість чужинської адміністрації ЗАТу усунути професора Івасівку С.В. з посади Директора ГГРЕС, а згодом доктора медичних наук Аксентійчука Б.І. з посади Генерального директора (як годиться, “за власним бажанням”).

Але повернемось до науки. В 1999 р. вийшло одразу дві колективні монографії за участю Івасівки С.В.: “Природа бальнеочинників води Нафтуся і суть її лікувально-профілактичної дії” (співавтори Попович І.Л., Аксентійчук Б.І. і Білас В.Р.) та “Курортна реабілітація потерпілих від чорнобильської катастрофи” (співавтори Стеценко Г.І., Аксентійчук Б.І. та ін.), в 2000 р. – монографія “Біоактивна вода Нафтуся і шлунок” (у співавторстві з Поповичем І.Л., Флюнтом І.С. та ін.). Цей доробок відзначено премією ім. Т.Торосєвича в галузі бальнеології, заснованою ЗАТ “Трускавецькурорт” у 2001 р. У 2004 р. побачила світ монографія “Фізіологічна активність сечової кислоти та її роль в механізмі дії води Нафтуся” (у співавторстві з Поповичем І.Л., Аксентійчуком Б.І. і Флюнтом І.С.), у 2005 р. – “Бальнеокардіоангіологія” (у співавторстві з Поповичем І.Л., Ружило С.В., Аксентійчуком Б.І. та ін.), у 2006 р. – “Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, реабілітація” (у співавторстві з Костюком П.Г., Поповичем І.Л. та ін.), а у 2007 – “Фізіологічна активність оздоровлювального напою “Трускавецька кришталева з алое” (у співавторстві з Костюком П.Г., Філем В.М та ін.).

Неоціненною заслугою проф. Івасівки С.В. перед бальнеологією є заснування ним у 1998 р. і редагування впродовж 2 років “Українського бальнеологічного журналу”, ідейним наступником якого у 2003 р. став часопис “Медична гідрологія та реабілітація”, головним редактором якого Степан Васильович був до 2012 р. Ним була здійснена піонерська поїздка у Париж, наслідком якої став прийом України у члени Міжнародної федерації термалізму і кліматології (FEMTEK).

Велику увагу проф. Івасівка С.В. приділяв підготовці наукових кадрів. Впродовж 1995-98 рр. професор входив до складу спеціалізованої вченої ради при УкрНДІ медичної реабілітації, курортології і фізіотерапії, 1999-2006 рр – медичної вченої ради при ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”. Виступав офіційним опонентом низки кандидатських та докторських дисертацій. Під його безпосереднім керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій співробітниками відділу, лікарями курорту Трускавець і викладачами трускавецьких кафедр Дрогобицького педагогічного і Львівського медичного університетів. В 2003 році захистив докторську дисертацію його учень І.С. Флюнт, зараз готується до захисту І.Л. Попович, якому професор через хворобу передав лабораторію у серпні 2010 р.

Скуштував С.В. Івасівка і педагогічного хліба, очолюючи впродовж 1994-96 рр. кафедру патофізіології Дрогобицького вільного медичного інституту ім. Ю. Котермака, за що, власне, і отримав звання професора. До слова, кілька його студентів зараз успішно працюють на курорті, а Ходак О.Л. захистила у 2007 р. кандидатську дисертацію.

Справжнім бенефісом С.В. Івасівки стала проведена 18 жовтня 2002 року ІІ конференція Асоціації учених м. Трускавця, приурочена до його 60-річчя. Тому цілком логічним продовженням проголошених на конференції панегіриків стало рішення міської ради про присвоєння аборигену звання Почесного громадянина Трускавця. В травні 2004 року за вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової фізіологічної науки та з нагоди 70-річчя заснування Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця професора С.В. Івасівку нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака.

Так і напрошується журналістський штамп: вітчизняна онкологія втратила багато, натомість бальнеологія взагалі і Трускавець зокрема набули незрівнянно більше. Але у нашому випадку ні про які втрати не може бути мови. Підтвердивши відому істину, що перша пристрасть – найпалкіша, сивоголовий професор з юнацьким запалом повернувся до свого першого “кохання” – онкології, започаткувавши цілком новий напрямок – вплив чинників курорту на захисні сили онкологічних хворих. Вже перші результати, оприлюднені на міжнародній конференції курортологів 2001 року, були сприйняті громадськістю як наукова сенсація. З кожним роком успіхи в цьому напрямку множились, відображаючись у наукових публікаціях, виступах професора С.В. Івасівки на конференціях ВАФК, захисті керованої ним дисертації О.Л. Ходак. У підсумку на курорті МОЗом було відкрито відділення реабілітації онкохворих дітей, які раніше вважалися протипоказаними для скерування на курорти.

На превеликий жаль, через спадкову хворобу сітківки професор з 2010 р почав поступово втрачати зір, що неуможливило продовження наукової кар’єри, але він продовжував цікавитись станом справ у своїх дітищах – науковій лабораторії і ГГРЕС.

22 вересня 2017 р, якраз під час українсько-польського симпозіуму, делегація на чолі з мером тепло вітала Почесного громадянина Трускавця з 75-літтям. На жаль, це були останні прижиттєві почесті.

Всесторонньо обдарована, широко ерудована, працьовита і доброзичлива людина, із великим досвідом керівництва, Степан Васильович Івасівка назавжди залишиться в пам’яті співробітників і учнів та в історії бальнеології і міста-курорту.

Щирі співчуття рідним і близьким покійного. Хай буде йому Царство небесне!

Колишні співробітники лабораторії експериментальної бальнеології

Попович І.Л., Білас В.Р., Ковбаснюк М.М., Петрів М.М., Дацько О.Р., Бариляк Л.Г., Флюнт І.С., Шологін А.І., Шологін І.М., Королишин Т.А.

ХРОНОЛОГІЧНИЙ СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

IВАСIВКИ СТЕПАНА ВАСИЛЬОВИЧА


1969clip_image001.gif

 1. Бидюк М.Н., Шегедин Ю.И., Ивасивка С.В. Реактивность организма и С-витаминный баланс тканей при сенсибилизации и анафилактическом шоке // Аллергия и реактивность организма.- М.-Львов, 1969.-Т.1.- С.100-103.

1971

 1. Митина Т.В., Паньковский В.Б., Шегедин Ю.И., Ивасивка С.В. Морфологическое выражение аллергического процесса в толстом и тонком кишечнике // Физиология и патология органов пищеварения.- М., 1971.- С.294-295.
 2. Митина Т.В., Паньковский В.Б., Шегедин Ю.И., Ивасивка С.В. Функциональное и морфологическое исследование желудка, толстого и тонкого кишечника в различные фазы аллергического процесса // Ферментовыделительная деятельность желудка в норме и при патологии.- Ташкент, 1971.- С.53-55.

1972

 1. Ивасивка С.В. Гистохимические изменения гепатомы крыс РС-1 при действии три-(берберинолэтил)амида и три-(сангвинаринолэтил)амида тиофосфорной кислоты // Современные проблемы фармацевтической науки и практики.- Киев,1972.-С.476-478.
 2. Ивасивка С.В., Паньковский В.Б. Изменения лактатдегидрогеназы кишечника в развитии аллергического процесса // II науч. конф. молодых ученых Львовского мед. ин-та.-Львов, 1972.- С.18.
 3. Ивасивка С.В. Сравнительная характеристика противоопухолевой активности сангвинарина, берберина и их этилениминных производных // II науч. конф. молодых ученых Львовского мед. ин-та.-Львов, 1972.- С. 36.

1973

 1. Невеличук В.В., Ивасивка С.В. Новые экспериментальные данные о предупреждении изадриновых некрозов миокарда // Матер.II съезда фармакологов УССР.- Киев, 1973.- С. 165-166.

1974

 1. Паньковский В.Б., Ивасивка С.В., Моравецкий М.Е. Гистохимический анализ динамики ферментативных процессов в толстом и тонком кишечнике при аллергии // Проблемы патологии в эксперименте и клинике.- М., 1974.-Т.1.- С. 214-218.
 2. Ивасивка С.В., Потопальский А.И., Семенюк Т.Н. Экспериментальная терапия гепатомы крыс // Проблемы патологии в эксперименте и клинике.- М., 1974.- Т.2.- С. 211-216.
 3. Митина Т.В., Ивасивка С.В., Скороход Н.И. Гистохимическая характеристика окислительно-восстановительных ферментов печени при аллергии // Проблемы патологии в эксперименте и клинике.- М., 1974.-Т.2.- С. 317.
 4. Ивасивка С.В. Характеристика процесса регрессии экспериментальных опухолей под влиянием тиофосфамидных производных алкалоидов берберина и сангвинарина : Автореф. дис. канд. мед. наук.- Львов, 1974.- 21 с.
 5. Митина Т.В., Мелешко В.Е., Ивасивка С.В., Дутка Р.Я. Активность окислительно-восстановительных ферментов в миокарде при введении в организм чужеродного белка // Клин. и лабор. диагностика аллер. заболеваний.- К.-Ужгород, 1974.- С.90.
 6. Ивасивка С.В. Характеристика гистохимических изменений карциномы Герена в процессе химиотерапии триберберинэтиленимидом тиофосфорной кислоты // Современные методы морфологического исследования в теоретич. и практ. онкологии.- Тбилиси, 1974.- С. 89-91.
 7. Потопальский А.И., Ивасивка С.В., Онищук Ф.Д. Люминесцентно-фазовоконтрастный метод суправитальных исследований в изучении механизма противоопухолевого действия препаратов, обладающих собственной флуоресценцией // Современные методы морфологического исследования в теоретич. и практ. онкологии.- Тбилиси, 1974.- С.136- 138.
 8. Митина Т.В., Ивасивка С.В. Скороход Н.И. Окислительно-восстановительные ферменты кожи при аллергии // Матер.I н.-прак. конф. дерматовенерологов.- Краснодар,1874.- С. 74-76.
 9. Ивасивка С.В., Онищук Ф.Д. и др. Использование метода флюориметрии для определения лекарственных веществ в опухолях // Проблемы создания аппаратуры для мед. лабор. исследований.- Л., 1974.- С. 80-82.
 10. Митина Т.В., Паньковский В.Б., Ивасивка С.В. Окислительно-восстановительные ферментативные процессы в стенке кишечника при гипоксии, вызванной анафилактическим шоком // Гиперкапния, гипероксия, гипоксия.- Куйбышев, 1974.- С. 154-155.

1975

 1. Кашицкая Л.Я., Потопальский А.И., Семенюк Т.Н., Ивасивка С.В. Особенности иммунодепрессивного эффекта веществ из группы алкалоидэитениминов у интактных и опухолевых животных // Иммунология опухолей.- К., 1975.- С. 115-116.
 2. Семенюк Т.Н., Ивасивка С.В. и др. Некоторые стороны фармакологической оценки продуктов взаимодействия берберина с тиофосфамидом // Фармакология и токсикология.К., 1975.- 10.- С. 94-96.
 3. Орлик И.В., Ивасивка С.В. и др. Действие урокиназы при острых поражениях паренхиматозных органов коагуляционного генеза // Система свертывания крови и фибринолиз.- Саратов, 1975.- С. 412-413.

1976

 1. clip_image002.gifСеменюк Т.Н., Ивасивка С.В. и др. К вопросу о биологической и антимитотической активности продукта взаимодействия алкалоида сангвинарина и тиофосфамида // Синтез и механизм действия физиол. активных веществ.-Одесса, 1976.- С. 233-234.
 2. Потопальский А.И. и др. Фармакологическая активность и некоторые стороны механизма противоопухолевого действия амитозина // Синтез и механизм действия физиол. активных веществ.-Одесса, 1976.- С.269-270.
 3. Митина Т.В., Ивасивка С.В., Скороход Н.И. Гистохимическое исследование ферментов кожи при аллергии и гипосенсибилизирующей терапии // Патогенез и эксперим. терапия терминальных состояний.- Омск, 1976.- С.89-90.

1978

 1. Ивасивка С.В., Савчик А.Б. и др. Воздействие на кроветворение модифицированных алкалоидов берберина и колхамина // Гематол. и др. актуальные вопросы лаб. диагностики.- Вильнюс,1978.- С. 71-73.

1979

 1. Савчук Л.Ф., Ивасивка С.В. и др. Биологическое действие постоянного магнитного поля на кроветворную систему интактных животных и животных с опухолями // Проблемы гематологии и переливания крови.- 1979.- № 3.- С. 58-60.
 2. Абрагамович О.О., Ивасивка С.В. и др. Влияние диетотерапии и моршинских минеральных вод на изменения слизистой оболочки желудка у больных хроническим гастритом с секреторной недостаточностью (по данным светооптической и электронной микроскопии) // Лечебное питание в комплексе терапевтических мероприятий в сан.-кур. учреждениях.- Моршин, 1979.- С. 5-7.
 3. Абрагамович О.О., Ивасивка С.В. и др. Влияние моршинских минеральных вод на слизистую оболочку желудка у больных хроническим гастритом // Санаторно-курортное лечение больных заболеваниями органов пищеварения и сахарным диабетом.- Ессентуки, 1979.- С. 92-94.
 4. Абрагамович О.О., Ивасивка С.В. и др. Изменения слизистой оболочки желудка у больных хроническим гастритом с секреторной недостаточностью под влиянием комплексного лечения с использованием моршинских минеральных вод // III съезд физиотерапевтов и курортологов Украины.- Одесса, 1979.- С. 3-4.
 5. Потопальский А.И., Ивасивка С.В. и др. Особенности биологического действия продуктов модификации экзогенных нуклеиновых кислот // Методы получения и анализа биохимических реактивов.- Черкассы, 1979.- С.67-67.

1980

 1. Швед А.Д., Ивасивка С.В. и др. Структурно-функциональные особенности модифицированных нуклеиновых кислот // Молекулярная биология.- К., 1980.- 26.- С. 64-78.
 2. Ивасивка С.В., Цегельский А.А. и др. Цитогенетическое действие продуктов модификации 6-метилурацила на клетки костного мозга // I Украинский съезд гематологов и трансфузиологов.- К., 1980.- С. 61-61.
 3. Ивасивка С.В., Цегельский А.А. и др. Люминесцентно-микроскопическое исследование костного мозга экспериментальных животных при действии алкалоидэтилениминов // I Украинский съезд гематологов и трансфузиологов.- К., 1980.- С. 46-46.
 4. Абрагамович О.О., Ивасивка С.В. Результаты эндоскопического и морфологического исследования слизистой оболочки желудка у больных хроническим гастритом // Врачебное дело.- 1980.- С. 42-46.

1981

 1. Грищенко О.М., Івасівка С.В. та iн. Антигеннi та алергеннi властивостi екзогенних нативних i модифiкованих нуклеїнових кислот // Вiсник АН УРСР.- 1981.- № 1.- С. 36-42.
 2. Петличная Л.И., Ивасивка С.В. и др. Сарколизинат берберина, обладающий противо-опухолевой активностью // А.с. 9231116, 1981, ДСП.
 3. Потопальский А.И., Ивасивка С.В. и др. Синтез и противоопухолевая активность алкалоид-этилениминов // Актуальные вопросы фармакологии и токсикологии.- Тернополь, 1981.- С. 51.
 4. Петличная Л.И., Потопальский А.И., Ивасивка С.В. Синтез и противоопухолевая активность некоторых берберинэтиленамидов кислот фосфора // Хим.-фарм. журн.- 1981.- № 7.- С. 46-50.

1982

 1. Плешнев В.И., Ивасивка С.В. и др. Способ получения фосфоразотсодержащих полимеров // А.с. 975728.- Опубл. в Б.И., 1982, №43.
 2. Петличная Л.И., Потопальский А.И., Ивасивка С.В. N’,N”,N”’-три[2-(N-берберино)этиламиды] тиофосфорной кислоты, обладающие противоопухолевой активностью // А.с. 1007353, 1982, ДСП.
 3. Бесядецкая Е.Й., Ивасивка С.В. и др. Фосфорилированные этиленамидные производные урацилов, получение и биологическая активность // Хим.-фарм. журн.- 1982.- № 10.- С. 33-39.
 4. Потопальский А.И., Петличная Л.И., Ивасивка С.В. Модификация алкалоида берберина.- К.: Наукова думка, 1982.- 112 с.
 5. Успенская И.Г., Ивасивка С.В. и др. Производные дигидратдиалюмооктасиликата в качестве ингибиторов роста злокачественных опухолей // А.с. 1012589, 1982, ДСП.

1983

 1. Потопальский А.И., Ивасивка С.В. и др. Противовирусная и противоопухолевая активность модифицированных катехоламинов // Микробиол. журн.- 1983.- № 1.- С. 76-80.
 2. Успенская И.Г., Ивасивка С.В. и др. Производные дигидратдиалюмооктасиликата в качестве ингибитора роста злокачественных опухолей // А.с. 1015634, 1983, ДСП.
 3. Успенская И.Г., Ивасивка С.В. и др. Адсорбция клеток злокачественных опухолей на аминоорганомонтмориллонитах // ДАН СССР.-1983.- т.270.- № 2.- С. 480-483.
 4. Успенская И.Г., Ивасивка С.В. и др. Производные дигидратдиалюмооктасиликата в качестве ингибиторов роста злокачественных опухолей // А.с.1023767, 1983, ДСП .
 5. Плешнев В.И., Ивасивка С.В. и др. N1,N2,N3,N4-тетра[N’,N”-(диэтиленимидо) тиофосф-амидоэтил] винбластина сульфат, обладающий противоопухолевой активностью // А.с. 1048755, 1983, ДСП.

1984

 1. Бесядецкая Е.Й., Ивасивка С.В. и др. 1,4-Пиперазинбис-(этиленамид-диэтиленимино-тиофосфорной кислоты), обладающий противовирусной и противоопухолевой активностью // А.с. 1114031, 1984, ДСП.

1985

 1. Ивасивка С.В., Кит В.И. и др. Фармакологическая характеристика растворителя ДП-400 для труднорастворимых биологически активных веществ: Тез. докл. V съезда фармакологов УССР.- Запорожье, 1985.- С. 72-72.

1986

 1. Ивасивка С.В. Влияние нагрузки минеральной водой Нафтуся на эндокринные клетки антрального отдела желудка крыс // Вопр. .курортол.- 1986.- № 6.- С.- 55-57.
 2. Яременко М.С., Ивасивка С.В. и др. К вопросу о механизме действия воды Нафтуся на кислотообразование в желудке // Вопр.курортол.- 1986.- № 5.- С. 11-13.
 3. Яременко М.С., Івасівка С.В. та iн. Реакцiї гормональної системи шлунково-кишкового тракту на водно-сольовi розчини // ХII з’їзд Укр. фiзiологiчного т-ва.- Львiв, 1986.- С. 460-461.
 4. Яременко М.С., Ивасивка С.В. и др. Роль гастроинтестинально- панкреатической гормональной системы в механизме физиологического и лечебного действия воды Нафтуся // Санаторно-курортное лечение больных заболеваниями органов пищеварения.- Моршин, 1986.- С.20-21.

1987

 1. Бутусова И.А., Яременко М.С., Ивасивка С.В. Влияние минеральной воды нафтуся на секрецию гастрина у крыс // Вопр. курортол.- 1987.- №1.-С.20-23.
 2. Ивасивка С.В., Ивасивка А.Г. Трофическое влияние воды Нафтуся на слизистую желудка и тонкого кишечника : Тез.докл. конф.- Харьков,1987.- С. 88-90.

1988

 1. Ивасивка С.В., Бутусова И.А.и др. Активация гастринового аппарата у крыс водой Нафтуся и ее отдельными компонентами // Физиол. журн.- 1988.- 34, №3.- С. 38-43.
 2. Ивасивка С.В. Морфологическая оценка реакции эндокринного аппарата желудка и двенадцатиперстной кишки на воду Нафтуся // Курортология и физиотерапия.- 1988.- 21.- С. 30-33.
 3. Ивасивка С.В., Ковбаснюк М.Н., Унковская Д.М. Гепатопротекторное действие воды Нафтуся // Деп. в ВИНИТИ.- № 3468-В.5.88.
 4. Ивасивка С.В., Бутусова И.А. и др. Зависимость гастрининкреторной реакции от величины осмотического градиента между полостью и тканью двенадцатиперстной кишки : Тез.докл. конф.- Андижан, 1988.- С. 37-37.

1989

 1. Ивасивка С.В., Гавдяк М.В. и др. Состав и антианемическая эффективность железо-содержащих вод сходницкого месторождения // Физиол. журн.- 1989.- т.35, № 4.- С. 80-85.
 2. Яременко М.С., Ивасивка С.В., Попович И.Л. и др. Физиологические основы лечебного действия воды Нафтуся.- К.:Наукова думка: 1989.- 144 с.
 3. Потопальский А.И., Петличная Л.И., Ивасивка С.И. Барбарис и его препараты в биологии и медицине.- К.:Наукова думка, 1989.- 288 с.
 4. Попович И.Л., Ивасивка С.В. Профилактика экспериментального язвообразования минеральной водой Нафтуся // Матер. IX съезда курортологов.- М., 1989.- т. 1.- С. 69-70.

1990

 1. Ивасивка С.В., Ковбаснюк М.Н., Гавдяк М.В. Антианемические свойства железистой минеральной воды после стабилизации различными консервантами // Экспериментальная и клиническая бальнеология вод типа “Нафтуся”.- Трускавец, 1990.- С. 96-102.
 2. Ивасивка С.В., Попович И.Л., Яременко М.С., Ковбаснюк М.Н. Минеральная вода Нафтуся как ксенобиотик // Физиол. журн.- 1990.- т.36, № 3.- С.40-45.
 3. Попович I.Л., Івасівка С.В. Ксенобiотично-адаптогенна гiпотеза механiзму дiї питних мiнеральних вод // Актуальные вопр. санаторно-курортного лечения.- Ужгород, 1990.- С. 33-34.
 4. Попович I.Л., Івасівка С.В. та iн. Порiвняльне клiнiчне дослiдження фiзiологiчних ефектiв мiнеральних вод “Нафтуся” та “Гута” // Актуальные вопр. санаторно-курортного лечения.- Ужгород, 1990.- С.36-37.
 5. Івасівка С.В., Ясевич А.П. та iн. Склад та властивостi мiнеральної води “Гута” // Актуальные вопр. санаторно-курортного лечения.- Ужгород, 1990.- С. 37-39.
 6. Попович И.Л., Ивасивка С.В. и др. Защитное действие органических веществ воды Нафтуси на эрозивно-язвенные повреждения слизистой желудка у крыс при иммобилизационно-холодовом стрессе // Физиол. журн.- 1990.- т.36, № 4.- С.68-76.
 7. Попович И.Л., Ивасивка С.В. и др. Адаптационно-трофические изменения в слизистой желудка при курсовом приеме лечебной воды “Нафтуся” // XY конф.”Физиология пищеварения и всасывания”.-Краснодар, 1990.- С.223-224.
 8. Попович I.Л., Івасівка С.В., Яременко М.С. та iн. Особливостi реакцiї гастринового апарату у щурiв з рiзною пiдлеглiстю стресовим пошкодженням шлунка // Матер. XIII з’їзду Укр. фiзiологiчного т-ва.-К.,1990.- С. 85-86.
 9. Попович И.Л., Ивасивка С.В. и др. Гастропротективное действие органических веществ воды “Нафтуся” // Матер. IV съезда гастроэнтерологов.-М.-Л., 1990.- С.503-505.

1991

 1. Івасівка С.В. Склад та властивостi води “Гута” // Курортные факторы Прикарпатья в медицинской и социальной реабилитации больных дерматозами: Мат-лы 2-й Респ. н.-практ. конф. дерматологов и курортологов.- Львов, 1991.- С. 23-24.
 2. Івасівка С.В., Бiлас В.Р. Генез гiдрофiльних органiчних сполук води “Нафтуся” // Курортные факторы Прикарпатья в медицинской и социальной реабилитации больных дерматозами: Мат-лы 2-й Респ. н.-практ. конф. дерматологов и курортологов.- Львов, 1991.- С. 24-25.
 3. Попович И.Л., Ивасивка С.В., Стеценко Г.И. Ксенобиотико-адаптогенная концепция механизма действия питьевых лечебных вод // Актуальные проблемы медицины и биологии.- Киев, 1991.-т.1.- С. 227-236. ДСП.
 4. Попович И.Л., Ивасивка С.В. и др. Влияние одноразового приема минеральных вод Нафтуся и Гута на некоторые функции желудка, печени и почек // Врачебное дело.- 1991.- № 3.- С. 22-24.
 5. Ивасивка С.В., Яременко М.С. Роль аминосоединений в биологической активности лиофилизированного остатка воды Нафтуся // Вопр. курортол.- 1991.- № 1.- С. 56-58.
 6. Попович И.Л., Бутусова И.А., Ивасивка С.В. Гастропротективное действие люминального гастрина // Физиол. журн.- 1991.- т. 37, № 5.- С. 117-120.
 7. Попович И.Л., Ивасивка С.В. и др. Новые данные в пользу ксенобиотико-адаптогенной гипотезы механизма действия минеральных вод // Проблеми i перспективи подальшого розвитку санаторно-курортної справи : Тези доп. наук.-пр. конф.- Трускавець, 1991.- С. 79-80.

1992

 1. Попович И.Л., Бутусова И.А., Ивасивка С.В., Яременко М.С. Особенности реакции гастрина у крыс с различной подверженностью повреждениям слизистой желудка при иммобили-зационно-холодовом стрессе // Бюл. экс. биол..- 1992.- Т. СХIII, № 2.- С. 126-127.
 2. Ивасивка С.В., Гавдяк М.В., Матрошилин А.Г., Беца Ю.Д., Ковбаснюк М.Н. Антианемическая эффективность железистых вод Сходницкого месторождения в эксперименте и клинике // Вопр. курортол..- 1992.- №3.- С. 46-50.
 3. Попович I.Л., Івасівка С.В., Бутусова I.А. Аналiз механiзму впливу iнтрагастрального кальцiю i магнiю на вивiльнення гастрину i iнсулiну у собак // Фiзiол. журн.- 1992.- т. 38, № 4.- С. 51-56.
 4. Івасівка С.В., Гавдяк М.В., Ковбаснюк М.М., Матрошилiн О.Г. Антианемiчнi властивостi мiнеральних вод Схiдницi // Пробл. санаторно-курортної реабiлiтацiї ураж. в результатi Чорнобильської аварiї : Мат.н.- практ. конф.- Трускавець,1992.- С. 32-35.
 5. Івасівка С.В., Абрагамович Л.Е., Лаврик А.У. та iн. Ураження слизової оболонки стравоходу, шлунка i дванадцятипалої кишки у хворих розацеа // Нетрадицiйнi методи дiагностики i лiкування: Матер. до мiжнародної конф. “Львiвськi лазери в дерматологiї, курортологiї i бiологiї” (16-17 грудня 1992 року).- Львiв, 1992.- С. 76-77.
 6. Івасівка С.В., Абрагамович Л.Е., Абрагамович Е.С. та iн. Роль гастрину в патогенезi рожевих вугрiв // Нетрадицiйнi методи дiагностики i лiкування: Матер. до мiжнародної конф. “Львiвськi лазери в дерматологiї, курортологiї i бiологiї” (16-17 грудня 1992 року).- Львiв, 1992.- С. 79.

1993

 1. Ивасивка С.В., Яременко М.С. Способ получения органических веществ из минеральной воды // А.с. № 1792706.- 1992.-Опубл.07. 02.93. Бюл. № 5.
 2. Ивасивка С.В., Яременко М.С. Способ получения органических веществ из минеральной воды // Патент Российской федераци № 1792706.-1993.
 3. Івасівка С.В., Абрагамович Є.С., Потопальський А.I. та iн. Результати проспективної 25-ти рiчної оцiнки застосування “Амiтозину” при лiкуваннi хворих на ревматоїдний артрит з системним пораженням // Науково-методичнi аспекти фiзiологiї. Львiв, 1993.- С. 5.
 4. Івасівка С.В., Лаврик А.У., Абрагамович Л.Є. та iн. Патоморфологiчна характеристика слизової оболонки шлунка i дванадцятипалої кишки у хворих на рожевi вугрi (РВ) iз супутньою гастродуоденальною патологiєю // Науково-методичнi аспекти фiзiологiї. Львiв, 1993.- С. 44 -45.
 5. Ивасивка С.В. Новые методологические подходы к идентификации вод типа Нафтуся и результаты их применения для оценки режима эксплуатации трускавецкого месторождения // Вопр. курортол.- 1993.- № 1.- С. 49-53.
 6. Абрагамович Е.С., Потопальський А.I., Івасівка С.В. та iн. Вiддаленi результати лiкування хворих на ревматоїдний артрит с системними пораженнями (РА з СП) препаратом “Амiтозин” (АМ) // I конгрес ревматологiв України: тези доп. (Тернопiль 28-30 вересня 1993 р.).- Тернопiль, 1993.- С. 4.
 7. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.Н., Ломейко С.Н. Влияние минеральной воды Нафтуся на лейкопоэз у крыс // Проблемы патологии в эксперименте и клинике.- т. XIV.-Львов, 1993.- С. 19-24.

1994

 1. Івасівка С.В., Абрагамович Е.С., Виговський В.П. та iн. Ендоскопiчна та патоморфологiчна характеристика езофагогастральної слизової оболонки при її передпухлиннiй та пухлиннiй трансформацiї (аспекти своєчасної та ранньої дiагностики) // Практична ендоскопiя.- Львiв, 1994.- С. 9-14.
 2. Івасівка С.В., Абрагамович Е.С., Виговський В.П. та iн. Клiнiко-функцiональна, ендоскопiчна та патоморфологiчна характеристика ентерохромафiнної-серотонiнової системи (ЕХСС) i гастродуоденальної слизової оболонки при її ерозивно-виразковiй трансформацiї // Практична ендоскопiя.- Львiв, 1994.- С. 3-8.
 3. Івасівка С.В., Попович I.Л. Ксенобiотичнi ефекти органiчних речовин, вилучених з води Нафтуся, та мiкробних метаболiтiв озокериту // Проблемы патологии в эксперименте и клинике.- т. XV.-Львов, 1994.- С. 3-6.
 4. Івасівка С.В., Мiтiна Т.В., Скороход Н.I., Ковалишин В.I. Метаболiчнi процеси тканини печiнки при сенсибiлiзацiї та анафiлактичному шоцi (гiстохiмiчна та електронно-мiкроскопiчна характеристика) // Проблеми патологiї в експериментi та клiнiцi.-Львiв,1994.- т. XV.- С. 51-52.
 5. Івасівка С.В., Бубняк А.Б., Ковбаснюк М.М., Попович I.Л. Походження та роль фенолiв у водах родовища Нафтусi // Проблеми патологiї в експериментi та клiнiцi.-Львiв,1994.- т. XY.- С. 6-11.
 6. Івасівка С.В. Механізми фізіологічної дії лікувальної води Нафтуся і її окремих компонентів: Автореф. дис. доктора мед. наук.- Одеса, 1994.- 47 с.
 7. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М. Стимуляція еритропоезу мінеральною водою Нафтуся і її біотехнологічним аналогом // Мат. н.-пр.конф. “Чорнобиль та здоров’я населення”.-Київ, 1994, том ІІ.- С.38-39.

1995

 1. Івасівка С.В., Аксентійчук Б.І. Роль та походження гідрофільних і гідрофобних сполук вод типу Нафтуся // Современное состояние природных курортных ресурсов, проблемы их охраны, эксплуатации и рационального использования в новых экономических условиях: Тез.докл. междунар.н.-пр. конф.-Одесса, 1995.- С. 9-10
 2. Івасівка С.В., Яременко М.С. Аналіз фізіологічної активності органічних сполук озокериту, отриманих його біотрансформацією мікроорганізмами води Нафтуся // Фiзiол. журн.- 1995.-Т.41, №5-6.- C. 38-43.
 3. Яременко М.С., Ивасивка С.В., Попович И.Л. Способ профилактики эрозивно-язвенных поражений слизистой желудка у лабораторных животных // Патент Российской федерации № 2033644.-1995.
 4. Ивасивка С.В., Ломейко С.Н., Ковбаснюк М.Н. Восстановление пострадиационной тромбоцитопении у крыс под влиянием лечебной воды Нафтуся // Works of the international scientific conference, september, 29, 1995.-Chisinau, 1995.- Р. 58-59.
 5. Ивасивка С.В., Ломейко С.Н., Ковбаснюк М.Н. Влияние лечебной воды Нафтуся на лейкопоэз у крыс после облучения // Works of the international scientific conference, september, 29, 1995.-Chisinau, 1995.- Р. 59-60.

1996

 1. Аксентийчук Б.И., Ивасивка С.В., Попович И.Л., Ковбаснюк М.Н., Бубняк А.Б. Мониторинг физиологической активности воды Нафтуся Трускавецкого источника // Актуальные вопросы курортологии / Сб. науч.тр., посв. 10-летию базового санатория “Приморье”.- Евпатория, 1996.- С. 46-48.
 2. Поповыч И.Л., Ивасивка С.В., Аксентийчук Б.И., Ковбаснюк М.Н. Активация процессов выделения лечебными водами типа Нафтуся как проявление защитной реакции организма на ксенобиотики // I Российский конгресс по патофизиологии: Тез. докл.- М. 17-19 окт. 1996.- С. 129
 3. Попович І.Л., Івасівка С.В., Аксентійчук Б.І., Ковбаснюк М.М., Білас В.Р. Активація органічними речовинами лікувальних вод типу “Нафтуся” систем захисту організму від чужерідних агентів // Медична реабілітація та курортологія.-1996.- № 3.- С. 30-36
 4. Івасівка С.В., Аксентійчук Б.І., Бубняк А.Б. Походження фенолів у воді Нафтуся // Реабілітація та лікування в санаторно-курортних умовах: тези доп. н.-практ. конф.-Трускавець, 1996.- С.4-5
 5. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М., Файда О.І. Радіопротекторна дія мінеральної води Нафтуся // Реабілітація та лікування в санаторно-курортних умовах: тези доп. н.-практ. конф.-Трускавець, 1996.- С.16-18.
 6. Івасівка С.В., Корзун В.Н., Бейда П.А., Ковбаснюк М.М., Стеценко Г.І. Роль слабомінералізованої води Нафтуся у прискоренні виведення з організму цезію-137 // Реабілітація та лікування в санаторно-курортних умовах: тези доп. н.-практ. конф.-Трускавець, 1996.- С.19-20.
 7. Попович І.Л., Івасівка С.В., Аксентійчук Б.І., Ковбаснюк М.М. Нове трактування давно відомих ефектів лікувальної води “Нафтуся” // Реабілітація та лікування в санаторно-курортних умовах: тези доп. н.-практ. конф.-Трускавець, 1996.- С.58-61.
 8. Івасівка С.В., Томашівська Л.М. Курортна реабілітація потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи // Медична реабілітація потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи: Тези доп. н.-практ.конф.- Трускавець,1996.- С. 23-24.
 9. Ivasivka S., Beida P., Korsun V., Sklyarov A., Kovbasiuk M., Saglo V., Stetsenko Y. Intensity of cesium-137 discharge in drinking slightly mineralized water “Naftusia” // Third international congres of the Worldwide Hungarian Medical Academy.- Juli 4-6, 1996, Pecs, Hungary.- Р.12.
 10. Івасівка С.В., Гураков І.Г. Природні лікувальні ресурси Трускавця, стан їх захисту та раціональне використання // Природные лечебные ресурсы, современная теория и практика бальнеогрязелечения, правовые аспекты охраны и эксплуатации месторождений минеральных вод и лечебных грязей: Тез. докл.междунар.н.-пр. конф., посв.70-летию Сакской ГРЭС (24-27 сентября 1996).- Саки, 1996.- С. 15- 16.
 11. Івасівка С.В., Бейда П.А., Корзун В.Н., Скляров О.Я., Ковбаснюк М.М., Стеценко Г.І., Сагло В.І. Інтенсивність обміну цезію-137 при вживанні слабомінералізованої води типу “Нафтуся” // Вісник проблем медичної реабілітації і фізіотерапії.-1996.- вип.2.- №1-2.- С. 97-99.
 12. Ковальчук Г.Я., Івасівка С.В., Попович І.Л., Білас В.Р. Вплив води Нафтуся на процес ліпопероксидації та імунітет у щурів // Проблеми патології в експерименті та клініці.- Т.17.- Львів, 1996.- С.181-184.

1997

 1. Стеценко Г.І., Аксентійчук Б.І., Яцюк В.М., Івасівка С.В., Попович І.Л., Флюнт І.С., Алєксєєв О.І., Ломейко С.М., Бейда П.А., Саранча С.М. Особливості реабілітації потерпілих від чорнобильської катастрофи на курорті Трускавець.- Трускавець:Франкова криниця, 1997.- 15 с.
 2. Івасівка С.В. Біологічно активні речовини води Нафтуся, їх генез та механізми фізіологічної дії.- Київ : Наукова думка, 1997.- 110 с.
 3. Івасівка С.В., Корзун В.Н., Чаяло П.П., Бейда П.А., Ковбаснюк М.М., Скляров О.Я., Стеценко Г.І. Вплив води “Нафтуся” на обмін цезію-137 та деякі біохімічні показники організму // Укр. радіол. журн., 1997.- Т.5.- вип. 3.- С. 283-285.
 4. Ivasivka S.V., Stecenko G.I., Popovych I.L., Kovbasnyuk M.N. Cholelytiasis and balneotherapy // New trends in diagnosis and treatment of liver and colonic diseases: Falk symposium (Oktober 25,1997).- Lviv, 1997.- P. 198.
 5. Івасівка С.В., Бейда П.А., Корзун В.Н., Чаяло П.П., Скляров О.Я., Стеценко Г.І. Застосування ентеросорбції для відновлення порушених метаболічних процесів, викликаних малими дозами інкорпорованого цезію-137 // Діагностика та профілактика негативних наслідків радіації (матер. симпоз.).- Київ, 1997.- С. 26-27.
 6. Попович І.Л., Ковальчук Г.Я., Івасівка С.В., Алєксєєв О.І., Луців М.Ф. Вплив лікувальної води “Нафтуся” на деякі показники обміну речовин у щурів // Укр. біохім. журн.- 1997.- т.70, № 3.- С. 82-87.
 7. Ковальчук Г.Я., Попович І.Л., Івасівка С.В. Нові прояви бальнеоактивності лікувальної води Нафтуся // VII Український біохімічний з”їзд (тези доп.).- ч. ІІІ.- Київ, 1997.- С. 40.
 8. Попович І.Л., Івасівка С.В., Флюнт І.С. Експериментальне дослідження впливу біоенерго-інформотерапевта на деякі функції організму людини і собаки // Нетрадиційні методи діагностики і лікування в курортній практиці.- Матер. Укр. н.-практ. конф..- ч.ІІ.- Київ, 1997.- С.112-113.

1998

 1. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М., Гучко Б.Я., Петрів М.М. Вплив мінеральної води нафтуся на склад низькомолекулярних сполук слизової тонкого кишечника щурів // Фізіол. журн., 1998.- т. 44, № 3.- С. 330.
 2. Івасівка С.В., Попович І.Л., Гучко Б.Я., Ковбаснюк М.М., Бубняк А.Б. Припущення про наявність “ентеро-ренальної осі” гуморальної регуляції водо- та солевидільної функції нирок // Фізіол. журн.- 1998.- т. 44, № 3.- С. 330-331.
 3. Івасівка С.В., Аксентійчук Б.І., Яцюк В.М., Ломейко С.М., Партола С.В. Основи преформованих та природних методів лікування, що застосовуються в урології // Методичні рекомендації з санаторно-курортного лікування / Під ред М.В. Лободи.-Київ: “Тамед”, 1998.- С. 324-340.
 4. Івасівка С.В., Попович І.Л., Гучко Б.Я. Еволюція концепції лікувально-профілактичної дії води “Нафтуся” // Матеріали І національного конгресу фізіологів і курортологів України.- Хмільник, 1998.- С. 56-58.
 5. Івасівка С.В., Палієнко Г.Г., Лобода М.В., Колесник Е.О. та ін. Спосіб експлуатації родовищ мінеральних вод зі змінними властивостями після видобутку з надр // Патент України № 98010113.- 30.10.98.

1999

 1. Івасівка С.В., Попович І.Л., Аксентійчук Б.І., Білас В.Р. Природа бальнеочинників води Нафтуся і суть її лікувально-профілактичної дії.- Трускавець: Вид-во ЗАТ “Трускавець-курорт”, 1999.- 125 с.
 2. Курортна реабілітація потерпілих від чорнобильської катастрофи / За ред. Івасівки С.В., Корзуна В.Н., Стеценка Г.І.- Київ: Здоров’я, 1999.- 108 с.
 3. Івасівка С.В., Івашкевич Г.А., Прийма О.Б., Баєв Є.Я. Вивчення явища ендотоксикозу у хворих з профузними кровотечами за допомогою використання методу біотестування на ізольованому препараті ворітної вени білого щура // Фізіол. журн.- 1999.- т. 45, № 3.- С. 74-78.
 4. Ружило С.В., Аксентійчук М.І., Попович І.Л., Івасівка С.В. та ін. Два типи реакції центральної гемодинаміки на бальнеотерапію на курорті Трускавець // Оздоровчі ресурси Карпат і прилег лих регіонів : Мат. конф. з міжнар. участю.- Чернівці, 1999.- С. 67-68.
 5. Попович І.Л., Івасівка С.В., Ружило С.В., Аксентійчук М.І. та ін Вплив одноразового вживання води Нафтуся на центральну та периферійну гемодинаміку і її вегетативну регуляцію // Медична гідрологія та реабілітація.- 1999.- т.2, №1.- С. 51-57.
 6. Івасівка С.В., Попович І.Л., Ковальчук Г.Я., Білас В.Р., Ковбаснюк М.Ф., Гучко Б.Я., Бубняк А.Б., Кутереба М.Й. Нові дані про бальнеоактивність води “Нафтуся” і вплив на неї різних методів очищення від аллохтонної мікрофлори // Медична гідрологія та реабілітація.- 1999.- 2, №1.- С. 16-24.
 7. Попович І.Л., Івасівка С.В., Карпинець С.В., Аксентійчук М.І. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на центральну гемодинаміку: Междунар. науч.-пр.конф. “Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия” (Ялта, Украина, 29 сентября-2 октября 1999 г.) // Мед. реабіл., курортол., фізіотер.-1999.- №3 (дод.).- С. 116-117.

2000

 1. Білас В.Р., Попович І.Л., Івасівка С.В., Ружило С.В. Періодична закономірність   регуляції серцевого індексу Na,K-АТФазою // Матер. ІІІ націон. конгр. патофізіологів України.- Фізіол. журн.- 2000.- т.46, №2.- С. 69-69.
 2. Івасівка С.В., Ружило С.В., Гучко Б.Я., Попович І.Л., Білас В.Р. Біоактивна вода Нафтуся модулює посткомпресійні вазомоторні реакції передпліччя людини // Матер. ІІІ націон. конгр. патофізіологів України.- Фізіол. журн.- 2000.- т.46, №2.- С. 94-95.
 3. Попович І.Л., Івасівка С.В., Аксентійчук Б.І., Флюнт І.С. Бальнеосанація – нова сфера діяльності курорту Трускавець // Праці міжнар. Конгресу “Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: Перспективи культурного та економічного розвитку”.- Трускавець, 2000 (23-28 травня).- С. 15-16.
 4. Івасівка С.В., Кондратюк Є.І., Проць Р.І., Щупляк Н.М. Інформаційно-вимірювальна система рівня і температури води у свердловинах мінеральних вод // Праці міжнар. Конгресу “Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: Перспективи культурного та економічного розвитку”.- Трускавець, 2000 (23-28 травня).- С. 137-139.
 5. Івасівка С., Білас В., Гавдяк М. Вплив залізовмісних вод Східниці на геренерацію мікрофлори товстої кишки щурів, отруєних цезієм-137 // Праці VIII конгресу СФУЛТ.- Львів- Трускавець, 2000.- С. 123-124.
 6. Івасівка С., Білас В. Стан автохтонних мікроорганізмів води Нафтуся трускавецького родовища // Праці VIII конгресу СФУЛТ.- Львів- Трускавець, 2000.- С. 124.
 7. Івасівка С.В., Ковбаснюк М., Гавдяк М., Гучко Б. Вплив залізовмісних вод Східниці на інтенсивність виведення цезію-137 у щурів // Праці VIII конгресу СФУЛТ.- Львів- Трускавець, 2000.- С. 128.
 8. Івасівка С.В. Гідромінеральна база курортів Трускавець та Східниця // Праці VIII конгресу СФУЛТ.- Львів- Трускавець, 2000.- С. 129.
 9. Івасівка С., Круглій Ю., Стеценко Г. Попередження і ліквідація холестазу на бальнеологічному курорті // Праці VIII конгресу СФУЛТ.- Львів- Трускавець, 2000.- С. 131-132.
 10. Івасівка С., Гавдяк М., Білас В., Ковбаснюк М. Активування систем захисту від ксенобіотиків залізовмісними водами Східниці у щурів, отруєних цезієм-137 // Праці VIII конгресу СФУЛТ.- Львів- Трускавець, 2000.- С. 422.
 11. Ковальчук Г.Я., Попович І.Л., Івасівка С.В. Кортикостероїди як посередники біоактивності води Нафтуся // VIII Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Львів, Трускавець, 13-17 серпня 2000 р.).- Тези доп.- Львів, Трускавець, 2000.- С. 130.
 12. Флюнт І.С., Попович І.Л., Івасівка С.В., Чебаненко О.І. Оцінка віталітету (загального рівня здоров’я): Інф.-метод. лист / Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.- Трускавець, 2000.- 33 с.
 13. Івасівка С.В., Палієнко Г.Г., Возіанов О.Ф., Лобода М.В. та ін. Спосіб споживання мінеральних вод, в тому числі із складом, що руйнується при аерації, нагріві та зберіганні поза природними умовами // Патент України № 27685.- 15.09.2000.
 14. Івасівка С.В., Палієнко Г.Г., Возіанов О.Ф., Лобода М.В. та ін. Система управління експлуатацією родовища мінеральних вод із змінними властивостями після видобутку з надр // Патент України № 24113.- 15.09.2000.
 15. Івасівка С.В., Палієнко Г.Г., Возіанов О.Ф., Лобода М.В. та ін. Автоматичний бювет мінеральних вод // Патент України № 24316.- 15.09.2000.
 16. Івасівка С.В., Палієнко Г.Г., Возіанов О.Ф., Лобода М.В. та ін. Спосіб експлуатації родовищ мінеральних вод зі змінними властивостями після видобутку з надр // Патент України № 25251.- 15.09.2000.
 17. Івасівка С.В., Палієнко Г.Г., Возіанов О.Ф., Лобода М.В. та ін. Спосіб експлуатації родовищ мінеральних вод із змінними властивостями після видобутку з надр // Патент України № 27655.- 15.09.2000.
 18. Івасівка С.В., Палієнко Г.Г., Возіанов О.Ф., Лобода М.В. та ін. Автоматичний бювет цінних мінеральних вод “Джерело- Люкс” для ефективного оздоровлення людей // Матеріали н.- практ. конф. “Нові технології при вирішенні медико-екологічних проблем”.- К.: т-во“Знання” України.- С. 126-128.
 19. Попович І.Л., Івасівка С.В., Флюнт І.С., Перченко В.П. та ін. Біоактивна вода “Нафтуся” і шлунок.- К.: Комп’ютерпрес”, 2000.- 234 с.
 20. Івасівка С.В., Фірко Ю.М. Морфофункціональні зміни ендокринного апарату слизової шлунку під впливом води Нафтуся // Укр. бальнеол. журн.- 2000.- № 3, 4.- С. 54-61.

2001

 1. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М., Гавдяк М.В. та ін. Вплив залістих вод Східниці на інтенсивність виведення у щурів цезію-137 і на активність метаболічних процесів, потенційно задіяних на його виведення // Мед. реабіл., курортол., фізіотер.- 2001.- № 3.- С. 30-35.
 2. Попович І.С., Івасівка С.В. Сов’як О.С. Спільний механізм стимулюючого впливу біоактивної води “Нафтуся” на канальцеву секрецію та макрофагально-лімфоцитарну систему: Актуальні проблеми застосування мінеральних вод в медичній практиці: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. (Трускавець-Моршин, 23-25 жовтня 2001р.) // Мед.реабіл., курортол., фізіотер.- 2001.- Т. І.- № 3 (дод.).- С. 111-112.

2002

 1. Аксентійчук Б.І., Івасівка С.В., Попович І.Л. Динаміка параметрів обміну сечової кислоти, сечовини і креатиніну у щурів при курсовому вживанні біоактивної води “Нафтуся” // Експер. та клін. фізіол. і біохім.- 2002.- №1.- С. 27-32.
 2. Києнко В.М., Попович І.Л., Івасівка С.В., Флюнт І.С., Чапля М.М. Статистичні методи інтегральної оцінки імунного статусу // Матер. ІІ конф. Асоціаціїї учених м. Трускавця (18 жовтня 2002 р.).- Трускавець, 2002.- С. 30-32.
 3. Статистичні методи інтегральної оцінки імунного статусу: Інформаційно-методичний лист / Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця / Флюнт І.С., Івасівка С.В., Чапля М.М., Києнко В.М., Зінь А.Г.- Трускавець, 2002.- 19 с.

2003

 1. Івасівка С., Дацько О., Бубняк А., Полюжин І. Проблеми аналізу мінеральних вод // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Мат. ІІ міжнар. н.-пр. конф. (Львів, 15-16.05.2003 р.).- Львів, 2003.- С. 126-129.
 2. Івасівка С.В., Палієнко Г.Г. та ін. Правильне питне лікування для ефективного оздоровлення народу і завантаження лікувально-оздоровчих закладів з допомогою технологій і систем “Джерело- Люкс” // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Мат. ІІ міжнар. н.-пр. конф. (Львів, 15-16.05.2003 р.).- Львів, 2003.- С. 142-145.
 3. Івасівка С., Бубняк А., Дацько О., Полюжин І. Показники вмісту органічних речовин у питних водах та їх узгодження з нормативною базою // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Мат. ІІ міжнар. н.-пр. конф. (Львів, 15-16.05.2003 р.).- Львів, 2003.- С. 193-196.
 4. Івасівка С.В., Сухова З.В., Тарнавський А.М. Використання природних лікувальних ресурсів на Трускавецькому родовищі мінеральних лікувальних вод // Проблемні питання розвідки, видобутку, використання, вивчення і охорони природних лікувальних ресурсів: Мат. н.-пр. семінару 23-25.09.03.-Хмільник, 2003.- С.27-36.
 5. Ivasivka S., Sklyarov A., Beyda R., Popovych I., Zuk I. Influence of small doses of an internal irradiation on activity proteolytics enzymes of digestive system in conditions latory mechanisms of experiment // International conference “Neuro-humoral and cellular regulation of digestion processes”, Lviv, 2003.- Р. 36-36.
 6. Івасівка С.В., Білас В.Р., Ходак О.Л. Реабілітація імунологічного статусу пацієнтів після радикального лікування онкопатології бальнеотерапевтичним комплексом Трускавця // Мед. гідрологія та реабілітація.- 2003.- т. 1, № 1.- С. 18-26.
 7. Насибуллин Б.А., Ковбаснюк М.Н., Ивасивка С.В. Влияние воды Нафтуся на NO-синтазную активность клеток и связанные с этим изменения опухолевой ткани // Мед. гідрологія та реабілітація.- 2003.- т. 1, № 1.- С. 69-73.
 8. Івасівка С.В., Аксентійчук Б.І., Попович І.Л. Роль сечової кислоти у атрибутивних ефектах біоактивної води Нафтуся у щурів // Медична гідрологія та реабілітація.- 2003.- 1, №2.- С. 87-90.

2004

 1. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М., Білас В.Р., Ходак О.Л. Вплив бальнеотерапії на ріст лімфосаркоми Пліса // Мед. гідрологія та реабілітація.- 2004.-2, № 2.- С. 52-57.
 2. Івасівка С.В., Бубняк А.Б., Дацько О.Р., Полюжин І.П. Особливості нормування загальної бета-активності природних вод // Ресурси природних вод карпатського регіону // Мат. ІІІ міжнар. н.-пр.конф. Львів, 2004.- С.181-185.
 3. Івасівка С.В., Попович І.Л., Аксентійчук Б.І., Флюнт І.С. Фізіологічна активність сечової кислоти та її роль в механізмі дії води Нафтуся.- К., 2004.- 162 с.
 4. Івасівка С.В., Денисенко Г.Т., Дудка П.Ф., Шульженко О.Ф. та ін Використання лікувальних мінеральних вод Карпатського регіону та Поділля в поєднанні з гіпокситерапією / Методичні рекомендації.- К.: Політехніка, 2004.-19 с.
 5. Кондратюк Є.І., Гійото А.М., Івасівка С.В. Моніторинг мінеральних підземних вод Трускавецького родовища як основа моніторингу рекреаційних ресурсів курорту // Медична гідрологія та реабілітація.- 2004.- 2, №1.- С. 63-65.

2005

 1. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М., Білас В.Р., Стеців Л.Є. Стан автохтонних мікроорганізмів у воді Нафтуся Трускавецького родовища // Медична гідрологія та реабілітація.- 2005.- 3, №1.- С. 5-8.
 2. Івасівка С.В., Бубняк А.Б., Дацько О.Р., Полюжин І.П. Узагальнення багаторічних спостережень за вмістом органічних речовин в мінеральних водах Трускавецького родовища “Нафтуся” // Медична гідрологія та реабілітація.- 2005.- 3, №1.- С. 40-43.
 3. Бубняк А.Б., Дацько О.Р., Полюжин І.П., Івасівка С.В. Гама- та бета-енергетична спектроскопія при радіологічних дослідженнях мінеральних вод Трускавецького родовища // Медична гідрологія та реабілітація.- 2005.- 3, №1.- С. 43-46.
 4. Насибуллин Б.А., Ивасивка С.В., Ковбаснюк М.Н. Особенности обмена некоторых управляющих молекул в организме крыс с перевитой опухолью саркома 45 под влиянием воды Нафтуся // Медична гідрологія та реабілітація.- 2005.- 3, №1.- С. 77-80.
 5. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М., Білас В.Р., Ходак О.Л. Вплив води Нафтуся на експериментальні пухлини у щурів // Мед. гідрологія та реабілітація.- 2005.-3, № 2.- С. 60-67.
 6. Кретчак Р.І., Івасівка С.В., Попович І.Л., Ковбаснюк М.М., Гучко Б.Я., Білас В.Р. Патогенетичні зв’язки між ефектами води Нафтуся на канальцеву секреторно-транспортну та імунну системи щурів. Повідомлення 1: Канальцева секреція і параметри лейкоцитограми периферійної крові і фагоцитозу нейтрофілів // Медична гідрологія та реабілітація.- – 3, №4.- С. 74-81.
 7. Бальнеокардіоангіологія. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на серцево-судинну систему та фізичну працездатність / Попович І.Л., Ружило С.В. Івасівка С.В., Аксентійчук Б.І., Ковбаснюк М.М., Флюнт І.С., Гучко Б.Я., Білас В.Р., Бариляк Л.Г., Матіїшин Г.Й., Києнко В.М., Нестерова Л.Ф.- К.: Комп’ютерпрес, 2005.-239 с.

2006

 1. Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, реабілітація. Адаптаційні, метаболічні, гемостазіо- і імунологічні аспекти діагностики та бальнео- і фітореабілітації на курорті Трускавець осіб, підданих дії чинників аварії на ЧАЕС / Костюк П.Г., Попович І.Л., Івасівка С.В., Бульба А.Я., Чебаненко Л.О., Прокопович Л.Н., Гучко Б.Я., Білас В.Р., Бариляк Л.Г., Флюнт І.С., Києнко В.М.- К.: Комп’ютерпрес, 2006.- 348 с.
 2. Кретчак Р.І., Івасівка С.В., Попович І.Л., Ковбаснюк М.М., Гучко Б.Я., Білас В.Р. Функціональні зв’язки між ефектами води Нафтуся на канальцеву секреторно-транспортну та імунну системи щурів. Повідомлення 2: Канальцева секреція і параметри спленоцитограми і гемолімфоаденоцитограми // Медична гідрологія та реабілітація.- 2006.- 4, №1.- С. 70-78.
 3. Кретчак Р.І. Івасівка С.В. Попович І.Л. Функціональні зв’язки між ефектами води Нафтуся на канальцеву секреторно-транспортну та імунну системи щурів: Медична реабілітація – сучасна система відновлення здоров’я: ІІІ національний конгрес фізіотерапевтів та курортологів (Ялта, 3-6 жовтня 2006 р.) // Мед. реабіл., курортол., фізіотер.- – №3 (дод.).- С. 140-141.
 4. Попович І Л., Ружило С.В., Івасівка С.В., Києнко В.М. Модуляція біоактивною водою Нафтуся ендотелійзалежних та ендотелійнезалежних вазомоторних реакцій: Медична реабілітація – сучасна система відновлення здоров’я: ІІІ національний конгрес фізіотерапевтів та курортологів (Ялта, 3-6 жовтня 2006 р.) // Мед. реабіл., курортол., фізіотер.- – №3 (дод.).- С. 132-134.
 5. Івасівка С.В., Прокопович Л.Н. Поліваріантність імуномодулюючих ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець та їх патогенетичні зв’язки з метаболічно-гормональними і гемостазіо-еритронними параметрами у осіб, підданих дії чинників чорнобильської катастрофи: Медична реабілітація – сучасна система відновлення здоров’я: ІІІ національний конгрес фізіотерапевтів та курортологів (Ялта, 3-6 жовтня 2006 р.) // Мед. реабіл., курортол., фізіотер.- 2006.- №3 (дод.).- С. 296-297.

2007

 1. Фізіологічна активність оздоровлювального напою “Трускавецька кришталева з алое” /Костюк П.Г., Івасівка С.В., Філь В.М., Ільницька-Рибчич Т.О. , Києнко В.М., Флюнт І.С.- Дрогобич: Посвіт.-144 с.
 2. Івасівка С.В., Білас В.Р., Дацько О.Р., Попович А.І., Бубняк А.Б., Гучко Б.Я., Луців І.І., Сов’як О.С. Поліваріантно-неспецифічний ефект бальнеочинників різної природи на обмін натрію і калію у щурів // Медична гідрологія та реабілітація.- 2007.- 5, №2.- С. 61-67.
 3. Івасівка С.В. Генез і механізми фізіологічної дії води Нафтуся курорту Трускавець // Роль бальнеотерапії в комплексному реабілітаційному лікуванні учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: Тези доп. наук.-практ. конф., присв. 21-й річниці аварії на ЧАЕС (Трускавець, 20-21 квітня 2007 р.).- Трускавець, 2007.- С.16-17.
 4. Дацько О.Р., Бубняк А.Б., Івасівка С.В. Органічна складова мінеральної води Нафтуся. Розвиток уявлення про її склад та походження // Трускавецький бальнеологічний альманах: Мат. V конф. Асоціації учених, присв. 180-річчю курорту та 60-річчю м Трускавця (Трускавець, 7 вересня 2007 р.).- Трускавець, 2007.- С.259-265.
 5. Івасівка С.В. Генез і механізми дії води Hафтуся курорту Трускавець // Трускавецький бальнеологічний альманах: Мат. V конф. Асоціації учених, присв. 180-річчю курорту та 60-річчю м Трускавця (Трускавець, 7 вересня 2007 р.).- Трускавець, 2007.- С.216-233.
 6. Ковбаснюк М.М., Івасівка С.В. Вплив води Нафтуся на фагоцитарну активність нейтрофілів у щурів з карциномою Герена // V національний Конгрес патофізіологів України “Сучасні проблеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів” (Запоріжжя, 17-19 вересня 2008 р.): Патологія.- 2008.-5, №3.-С. 141.
 7. Івасівка С.В., Попович І.Л., Києнко В.М. Дія біоактивної води Нафтуся і жень-шеню на нейро-гормональні, метаболічні та імунні патогенні і саногенні прояви гострого стресу // V національний Конгрес патофізіологів України “Сучасні проблеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів” (Запоріжжя, 17-19 вересня 2008 р.): Патологія.- 2008.- 5, №3.- С. 120.
 8. Popovych I.L., Ivassivka S.V., Bilas V.R., Huchko B.Ya. Stresslimit action of bioactive water Naftussya of spa Truskavets // Мат. III з’їзду фізіотерапевтів, курортологів та медичних реабілітологів “Основні напрями розвитку курортної справи в сучасних умовах” (Ялта, 30 вересня-3 жовтня 2008 р.).- К., 2008.- С. 136-137.
 9. Івасівка С.В., Білас В.Р., Попович А.І. Вплив аплікацій озокериту на тлі хронічного стресу на показники нейро-ендокринно-імунного комплексу і водно-електролітного обміну у щурів. Повідомлення 1: Стреслімітуючі, саногенні і квазінульові ефекти // Медична гідрологія та реабілітація.- 2008.- 6, №4.- С. 65-72.

2009

 1. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М. Розгортання загальної адаптаційної реакції під впливом води Нафтуся як механізм гальмування росту карциноми герена у щурів // Медична гідрологія та реабілітація.- 2009.- 7, №1.- С. 56-67.
 2. Попович І.Л., Івасівка С.В. Роль органічних речовин води Нафтуся у її фізіологічній активності // Медична гідрологія та реабілітація.- 2009.-7, №2.- С.6-26.
 3. Івасівка С.В., Гучко Б.Я. Сумісний вплив біоактивної води Нафтуся на атерогенність плазми та нейро-ендокринно-імунний комплекс щурів // Бюлетень VIII читань ім. В.В. Підвисоцького (Одеса, 28-29 травня 2009 р.).- Одеса: ОДМУ, 2009.- С. 143-145.

2010

 1. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М., Бубняк А.Б., Сов’як Д.Г. Моніторинг активності автохтонної мікрофлори води Нафтуся Трускавецького родовища та її взаємозв’язки з органічними чинниками цієї води та інтенсивністю опадів // Медична гідрологія та реабілітація.- 2010.- 8, №2.-С. 57-78.
 2. Попович І.Л., Івасівка С.В., Бариляк Л.Г. та ін. Особливості стресіндукованих змін слизової шлунку, нейроендокринно-імунного комплексу і метаболізму у щурів з різною резистентністю до гіпоксії // Медична гідрологія та реабілітація.- 2010.- 8, №2.- С. 96-109.

2011

 1. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М. Роль ксенобіотичних властивостей води Нафтуся в активації фагоцитів та природних кілерів, регуляції їх взаємодії в нормі і патології // Медична гідрологія та реабілітація.- 2011.- 9, №1.-С. 16-36.
 2. Якубенко П.П., Івасівка С.В., Кондратюк Є.І. Мінеральні лікувальні води „Нафтуся” Трускавецького родовища, нові дані з оцінки експлуатаційних запасів // Медична гідрологія та реабілітація.- 2011.- 9, №1.-С. 46-62.

Залишити відповідь

Перейти до вмісту