Дрогобицьке міжміське управління Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області

Державна санітарно-епідеміологічна служба України у зв’язку із надходженням звернень щодо діяльності власних територіальних органів повідомляє.

На сьогодні Державна санітарноепідеміологічна служба України утворена і функціонує як окремий центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віцепремєрміністра України Міністра охорони здоровя України
Указом Президента України від 06.04.2011 N 400 (Указ N 400/2011) було затверджено Положення про Державну санітарноепідеміологічну службу України, пунктом 7 (Указ N 400/2011) якого передбачено, що Держсанепідслужба України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і на водному, залізничному, повітряному транспорті, а керівники цих територіальних органів є головними державними санітарними лікарями на відповідній території, виді транспорту, а повноваження головних державних санітарних лікарів районів, міст, районів у містах та на обєктах відповідних видів транспорту виконуватимуть керівники відповідних відокремлених структурних підрозділів територіальних органів Держсанепідслужби України після їх призначення та виготовлення печаток цих підрозділів.


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1382 “Про утворення територіальних органів Державної санітарноепідеміологічної служби” (Постанова N 1382) та Положення про територіальні органи Держсанепідслужби України, затвердженого наказом МОЗ України від 19.01.2012 N 34 (Положення N 34), Головні управління Держсанепідслужби України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на водному, залізничному, повітряному транспорті та їх відокремлені структурні підрозділи в містах та районах мають печатки та власні бланки. Наявність власних бланків та печаток у головних державних санітарних лікарів вказаними нормативно-правовими актами не передбачено.


Нормативноправові акти, зокрема постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1218 “Про затвердження Положення про державну санітарноепідеміологічну службу Українита наказ Міністерства охорони здоровя України від 19.11.2002 N 420 “Про затвердження Положення про державну санітарноепідеміологічну службу Міністерства охорони здоровя України“, якими передбачалось наявність особистого бланку та печатки у головних державних санітарних лікарів, визнано такими, що втратили чинність
Враховуючи те, що відповідно до законодавства територіальні органи Держсанепідслужби України вже створено, документи, що стосуються здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на регіональному рівні, в т. ч. дозвільні (постанови, рішення, пропозиції, висновки, дозволи тощо) повинні підписуватись відповідним керівником територіального органу Держсанепідслужби України, який має повноваження головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративної території чи виду транспорту та скріплюватись печаткою цього органу.
Зразки печаток територіальних органів Держсанепідслужби України та їх відокремлених структурних підрозділів слід надавати до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Платні адміністративні послуги, відповідно до Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України (Указ N 400/2011) надаються лише територіальними органами Держсанепідслужби України, а кошти за їх надання повинні зараховуватись на єдиний казначейський рахунок Держсанепідслужби України.

Установи та заклади держсанепідслужби МОЗ України можуть забезпечувати виконання робіт та надання послуг, що не відносяться до адміністративних (господарські) для потреб територіальних органів Держсанепідслужби у встановленому законодавством порядку та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 N 1544 “Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату”.

Залишити відповідь

Перейти до вмісту