Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради, в межах делегованих повноважень, доручено розглядати колективні договори щодо відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення, проводити повідомну реєстрацію колективних договорів.

   Загалом, основною метою укладання колективного договору – є дотримання прав та інтересів працівників, проте колдоговір укладається також і в інтересах власників/уповноважених ними органів.

   Що саме необхідно передбачити та прописати у змісті колективного договору.

  У відповідності до статті 13 Кодексу законів про працю у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних та інших відносин.

   Основними, із зазначених питань, у колдоговорі є:

– зміни в організації виробництва та праці;

– забезпечення продуктивної зайнятості;

– нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

– встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

– участь трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);

– режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;

– умови і охорона праці;

– забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

– гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працюючих;

– умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

– забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

   Також, колдоговір може визначати й інші питання, що не суперечать чинному законодавству (наприклад, гарантії чи соціально-побутові пільги).

Хотілось би зазначити, що питання, які стосуються оплати праці – це основа колективного договору.

За статтею 9 Закону України “Про колективні договори і угоди” N 3356-XII – положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства. Тобто, дотримання умов колдоговору – є обов’язковим як для працівників, так і для роботодавця.

  Колективні договори для проведення повідомної реєстрації подаються до кабінету № 18 (3-й поверх), м. Трускавець, вул. Бориславська,1 ІІ корпус міської ради

Телефон для довідок – 5-20-10. 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту