Публічне акціонерне товариство “Укрнафта” має намір отримати дозвіл на викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкта Газорозподі́льна ста́нція ГРС Модричі Нафтогазовидобувного управління “Бориславнафтогаз”.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Публічне акціонерне товариство “Укрнафта”, ПАТ “Укрнафта”.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:  00135390.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5 тел./факс: (044) 506-10-03; e-mail: [email protected].

Місцезнаходження промислового майданчика ГРС Модричі: Львівська обл., Дрогобицький р-н,  с. Модричі, вул. Шкільна, 101.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту. 

Виробнича діяльність, яку здійснює ГРС Модричі, не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо непередбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та постановою Кабінету Міністрів України від13.03.2017 №1010 “Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля”.

На ГРС здійснюються такі основні технологічні процеси: очищення газу від твердих і рідких домішок; зниження тиску (редукування) до заданої величини і підтримання його з необхідною точністю; одоризація газу (надання йому специфічного запаху) перед подачею споживачам; облік кількості (витрати) газу перед подачею його споживачеві.На ГРС джерелами утворення забруднюючих речовин є запобіжні клапани, одоризаційна установка, ємність для збору конденсату.

В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря можуть надходити забруднюючі речовини в кількості 0,04636 т/рік, в тому числі (т/рік): бутан 0,00073; гексан 0,00012; пентан 0,00029; метан 0,02398; пропан 0,00164; етан 0,00284; одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) 3,1х10-8; гас 0,01676.

Для ГРС “Модричі” санітарно-захисну зону затверджено Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-4/9195 від 14.07.2023 р.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до Наказу Мінприроди України №108 від від 09.03.2006р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та наказу Мінекоресурсів України від 10.05.2002 №177.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування у Львівську обласну державну адміністрацію (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Винниченка, 19; (33026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: [email protected], телефон: 0322 387 383.

Адміністрація НГВУ “Бориславнафтогаз” ПАТ “Укрнафта”

Перейти до вмісту