Про порядок відшкодування витрат на послугу «муніципальна няня» розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Віра Ільницька

З січня 2019 року Урядом запроваджено додаткову грошову допомогу батькам для відшкодування витрат на оплату послуг няні.

То що ж це за послуга «Муніципальна няня» і кому вона надається ?

Послуга “муніципальна няня”- це послуга, що надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років.

Порядок відшкодування витрат батьків на оплату послуг няні затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» від 30 січня 2019 року, що набрала чинності 12 лютого 2019 року.

Отримувачами послуги “муніципальна няня” є батьки (усиновлювачі), опікуни дитини ( крім батьків – вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства).

Призначення та виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення

Чи потрібно мамі дитини, яка фактично здійснює догляд за нею, виходити на роботу, щоб отримувати зазначену компенсацію?

– Ні. Виплата допомоги проводиться незалежно працює мама, чи ні та сплачується додатково до щомісячних виплат на дитину до трьох років.

Як оформити допомогу?

крок 1: батьки дитини самостійно обирають няню;

крок 2: укладають з нянею офіційний договір;

крок3: подають до управління соціального захисту населення за місцем проживання заяву та необхідні документи;

крок 4: отримують компенсацію.

Яким вимогам повинна відповідати няня?

Послугу може надавати будь-яка фізична особа – підприємець, яка має право на здійснення відповідних видів економічної діяльності (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) або юридична особа, що надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Яким повинен бути договір?

Договір укладається у письмовій формі між батьками дитини та муніципальною нянею.
В договорі має бути визначено: назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Чи потрібно відмовлятися від няні, якщо вона вже заключила договір з іншою сім’єю?

Ні. Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» здійснюється за кожну дитину, якій надається послуга з догляду муніципальною нянею.

Які документи потрібно подати для отримання компенсації?

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги протягом місяця після укладення договору подає до управління соціального захисту населення за місцем свого проживання у паперовій або електронній формі, з накладанням електронного цифрового підпису, наступні документи:

  • заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
  • заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
  • копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
  • підтверджуючі документи щодо оплати муніципальній няні послуги (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

.До заяви додаються копії:

  • свідоцтва про народження дитини;
  • паспорта отримувача компенсації з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
  • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника

податків отримувача компенсації послуги «муніципальна няня».

Опікун додатково надає рішення про встановлення опіки.

На який період та у якому розмірі призначається компенсація?

Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на термін здійснення догляду за дитиною, визначений у договорі, укладеному між батьками дитини та муніципальною нянею, але не довше ніж до досягнення дитиною 3-х років.

Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» здійснюється у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року (у 2019 році – 1626 грн.).

Компенсація послуги “муніципальна няня” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Одержання отримувачами послуги “муніципальна няня” інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги “муніципальна няня”.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Отримувач послуги “муніципальна няня”:

  • щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”;
  • протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється.

Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги “муніципальна няня”.

Для отримання компенсації та за додатковою інформацією просимо звертатися в громадську приймальню управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська,1 або за тел. 5-41-93.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *