Рекомендації Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020-2021 рр.

 Керівникам підприємств, установ та організацій з метою здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки, рекомендується:

 1) забезпечити проходження особами, які залучаються до проведення безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки спеціальної підготовки у навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту;

 2) утворити навчальні групи та здійснити навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях шляхом курсового та індивідуального навчання за Програмою загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженою наказом ДСНС від 06.06.2014 № 310;

 3) затвердити програми спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, та забезпечити проведення з ними занять безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях або на договірній основі у навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту;

 4) організувати проведення під час прийняття на роботу і за місцем праці інструктажів працівників з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, розроблених на підставі програм підготовки працівників та чинних на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

 5) визначити порядок проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за № 252/26697;

 6) організувати відповідно до погоджених з місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту:

– розроблення та затвердження у встановленому порядку планів проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту, спеціальних об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, об’єктових тренувань з питань цивільного захисту у закладах освіти;

– проведення навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту інструкторсько-методичних занять з керівництвом спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту на суб’єктах господарювання, віднесених до однієї із категорій цивільного захисту або тих, хто продовжує виробничу діяльність в особливий період чи має в користуванні хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки;

– роботу об’єктових комісій із залученням представників відповідного територіального органу ДСНС з оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту;

– практичну підготовку персоналу відповідно до вимог Порядку проведення СОН (СОТ);

– подання до місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) та територіального органу ДСНС звіту за результатами проведених спеціальних об’єктових навчань і тренувань;

 7) забезпечити:

– проходження в установленому порядку функціонального навчання працівниками відповідно до вимог Порядку функціонального навчання;

– організацію та впровадження навчальних планів і програм обов’язкових навчальних дисциплін з формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти компетентностей з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях та другого (магістерського) рівня вищої освіти з питань планування та управління заходами цивільного захисту;

– проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки за програмами навчання з питань пожежної безпеки з урахуванням вимог Порядку навчання населення;

– ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань тощо);

 8) обладнати (оновити) в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та забезпечити його наповнення навчальними і наочними посібниками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, інформаційними стендами з доведення основних заходів, що виконуються підприємством, установою, організацією відповідно до об’єктового плану реагування на надзвичайні ситуації;

 9) вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення ділянок, споруд, приміщень для обладнання в них навчальних ділянок, пунктів, класів тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *