Рішення та Положення Про Бюджет громадських ініціатив Трускавця

УКРАЇНА                                              

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я від  25 квітня  2017 року № 544  Про Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця

З метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету міста Трускавця, впровадження кращих європейських практик партиципаторного (громадського) бюджетування, реалізації стратегічного пріоритету щодо формування сильної місцевої громади, керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця (надалі – Положення), згідно з додатком.
 2. Доручити виконавчому комітету міської ради затвердити:

2.1. склад Громадської Ради конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця»;

2.2. склад Експертної групи для здійснення аналізу проектів, які пропонуються для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця.

 1. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю міської ради спільно з управлінням розвитку міста створити на офіційному сайті міської ради окремий розділ «Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця», передбачивши можливість проведення онлайн-голосування.
 2. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у засобах масової інформації та розміщення в мережі Інтернет на електронній сторінці Трускавецької міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна (Карпин О.)

              Міський    голова                                                    А. Кульчинський   

                                                                                                                  Додаток

                                                                                              до рішення міської ради

                                                                                          від  25.04.2017 № 544 

ПОЛОЖЕННЯ ро Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця

Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця (надалі – Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування міста Трускавця та громадян міста щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також з використанням досвіду Республіки Польща у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.

Положення впроваджується з метою активізації участі громадян у прийнятті рішень місцевого значення, забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та впровадження кращих європейських практик взаємодії влади і громади.

Розділ 1.

Основні терміни, які вживаються в даному Положенні

– Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця – це частина міського бюджету міста Трускавця, обсяг якої визначається щорічно згідно з рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік. Кошти Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця спрямовуються на реалізацію кращих проектів розвитку міста, які надійшли до Трускавецької міської ради від мешканців територіальної громади міста Трускавця;

– Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця.

– Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проекту і затверджена даним Положенням (додаток 1);

– Автор проекту – фізична особа, громадянин України віком від 16 років, який зареєстрований і проживає на території міста Трускавця;

– Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету міської ради тимчасова робоча група, яка здійснює детальний аналіз можливості реалізації запропонованого проекту за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця;

– Громадська рада  – створений рішенням виконавчого комітету міської ради постійно діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Бюджету громадських ініціатив м.Трускаця;

– Аналіз проектів – попередній розгляд усіх поданих проектів на предмет відповідності вимогам, затвердженим цим Положенням;

– Картка оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів, затверджений даним Положенням (додаток 2);

– Голосування – процес визначення мешканцями міста Трускавця проектів-переможців серед відібраних проектів.

Розділ 2.

Загальні положення

 1. Формування Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Трускавця.
 2. Загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця на бюджетний рік складає до 1 відсотка затвердженого обсягу доходів загального фонду міського бюджету міста Трускавця (без трансфертів)  на відповідний бюджетний період у відношенні 50/50 між великими та малими проектами. В разі потреби співвідношення може бути змінено.
 3. Основні пріоритети розвитку міста Трускавця, яким повинні відповідати проекти для фінансування за рахунок коштів «Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця», визначені в Програмі економічного і соціального розвитку м.Трускавця на відповідний рік.
 4. Подані для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця проекти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.
 5. Інформація про перебіг актуальних подій та пропоновані проекти в рамках «Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця» розміщується у відповідному розділі на офіційному сайті Трускавецької міської ради за адресою: www.tmr.gov.ua.

Розділ 3.

Інформаційна кампанія.

 1. Щороку для інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця проводиться інформаційна кампанія.
 2. Інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
 3. Відповідальними за проведення інформаційної кампанії є управління розвитку міста та відділ інформаційного забезпечення міської ради.
 4. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, проведення круглих столів роз’яснювальних семінарів, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів та спрямована на ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами фінансування проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця; заохочування мешканців до подання відповідних проектів; інформування про хронологію та дати проведення заходів, перебіг подій та результати голосування.
 5. Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Трускавця.

Розділ 4.

Подання проектів

 1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця можуть подавати фізичні особи – Автори проекту.

Автор – фізична особа, дієздатний громадянин України (іноземцець та особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території міста Трускавця), якому на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років.

 1. Від одного автора протягом одного року може надходити не більше одного проекту.
 2. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. подаються в межах від 5,0тис.грн. до 99,0тис.грн.
 3. Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

– назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення;

– проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 1 до Положення);

– проект не суперечить чинному законодавству України;

– реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Трускавецької міської ради;

– проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста;

– в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Трускавця;

– проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;

– проект має отримати підтримку не менше 15 осіб – членів територіальної громади міста Трускавця (крім автора), що засвідчується відповідними підписами;  

– при формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

 1. В рамках Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця не фінансуються проекти, які:

– суперечать чинному законодавству України; напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

– передбачають виключно розробку проектної документації;

– реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету;

– передбачають виконання робіт на територіях, які поза межами міста;

– носять комерційний характер;

– передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій;

– передбачають виконання робіт з облаштування прибудинкових територій, територій в секторі індивідуальної житлової забудови, на умовах співфінансування (частково з міського бюджету та частково за кошти мешканців);   

 1. Терміни подачі проектів:

– пілотний етап – у ІІ кварталі 2017 року протягом 30 днів з моменту оголошення про початок збору проектів на офіційному сайті міської ради;

– на регулярній основі – протягом 30 днів, починаючи з 15 серпня року, що передує наступному бюджетному року, з метою передбачення в міському бюджеті на наступний рік відповідних проектів для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця;

 1. Проектні пропозиції подаються:

– електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу e-mail: [email protected] з поміткою «Бюджет громадських ініціатив»;

– у паперовому вигляді за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська, 2 з поміткою «Бюджет громадських ініціатив». Відділ залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги.

 1. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.
 2. Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше, ніж за 5 календарних днів до початку голосування.
 3. Зразок форми проекту розміщується на офіційному сайті міської ради www.tmr.gov.ua в розділі «Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця» (з одночасним розміщенням зразків заповнених форм).
 4. Проекти, які були допущені до голосування в попередніх етапах реалізації «Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця», які не стали переможцями у голосуванні, можуть подаватись повторно у порядку встановленому цим Положенням.

Розділ 5.

Попередня оцінка і аналіз проектів

 1. Усі подані проекти підлягають попередньому аналізу і оцінці.
 2. Уповноваженим робочим органом, який здійснює аналіз відповідності до даного положення, є Відділ залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги Управління розвитку міста Трускавецької міської ради.
 3. Уповноважений робочий орган:

– веде реєстр отриманих проектів;

– здійснює формальну перевірку повноти і правильності заповнення форми проекту;

– оприлюднює всі проекти після формальної перевірки;

– в разі виявлення недоліків у заповненні форми проекту в телефонному режимі і електронною поштою повідомляє про це автора проекту з пропозицією внести необхідні корективи протягом 5 днів з моменту отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена. Зміни до поданого проекту вносяться автором проекту особисто або електронною поштою;        

– з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного поданого проекту після формальної перевірки передає скановані форми проектів до Експертної групи;

– відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо складу Експертної групи для здійснення аналізу проектів, які пропонуються для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця; складу та положення про Громадську раду конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця»;

– здійснює комплекс робіт з оголошення та проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному сайті міської ради, в засобах масової інформації тощо.

 1. Експертна група затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради або міського голови.
 2. До складу Експертної групи можуть входити фахівці виконавчих органів Трускавецької міської ради. За потреби до роботи Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів та члени Громадської ради.
 3. Експертна група протягом 20 робочих  днів, починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх аналіз на предмет можливості або неможливості реалізації проекту. В разі недостатності викладеної в проекті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проекту представники Експертної групи зв’язуються з автором проекту з пропозицією уточнення інформації протягом 5 днів.
 4. В разі відмови автора проекту надати усю необхідну інформацію проект в подальшому не розглядається.
 5. Розгляду також не підлягають проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.
 6. За підсумками попереднього аналізу по кожному поданому проекту Експертною групою складається картка оцінки проекту, форма якої затверджена даним Положенням (додаток 2). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини відмови.
 7. На підсумковому спільному засіданні Експертної групи та «Громадської ради» формуються переліки позитивно та негативно оцінених проектів.
 8. Проекти,  підлягають передачі Координаційній Раді і подальшому розміщенню на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця».
 9. Автори проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти будуть опубліковані на сайті для голосування.
 10. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.
 11. Автори проектів, поданих в електронному вигляді, повідомляються про результати опрацювання проекту на електронну адресу зазначену в проекті.

Розділ 6.

Голосування та підрахунок результатів.

 1. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці територіальної громади міста Трускавця шляхом голосування.
 2. Голосування проводиться:

– шляхом заповнення електронної версії анкети;

– у спеціально визначених «Громадською радою» пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети.

Зміст анкет в обох випадках є однаковим.

 1. Перелік пунктів для голосування оприлюднюється міською радою на офіційному сайті не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.
 2. Голосування триває 10 днів. Доступ до електронного голосування можливий після авторизації (ідентифікації) на сервісі «Громадський бюджет», де відображатиметься інформація по проектах, що перебувають на голосуванні. Віджет даного сервісу розміщуватиметься на сайті Трускавецької міської ради.
 3. У пунктах голосування можна отримати бланки для голосування, зразок яких затверджений даним Положенням (додаток 3), а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні. Для  голосування мешканці міста мають право також скористатись бланком для голосування, що розміщений на офіційному сайті Трускавецької міської ради, у розділі «Бюджет громадських ініціатив Трускавця» роздрукувавши його на папері у форматі А.4;
 4. Кожен мешканець міста може проголосувати не більше одного разу за необмежену кількість проектів. Автор проекту не може голосувати за свій проект.
 5. Мешканці міста, які внаслідок фізичних вад не мають можливості самостійно заповнити бланк для голосування, мають право скористатись допомогою своїх рідних, близьких та інших осіб, доручивши їм подати заповнений бланк для голосування. При подачі бланку для голосування довіреною особою має бути пред’явлено паспорт, відповідне посвідчення особи, яка доручила їм подати бланк для голосування.
 6. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів здійснюється уповноваженим робочим органом та «Громадською радою».
 7. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються, бюлетені проголосовані однією особою більше одного разу вважаються недійсними.  
 8. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.
 9. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця.
 10. Залишки коштів переходять на наступний рік
 11. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Громадської Ради, засвідчуються підписами усіх присутніх на засіданні членів Громадської Ради та підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету.
 12. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Громадською Радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної Ради є вирішальним.
 13. Інформація про проекти-переможці публікується на сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця».
 14. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

Розділ 7.

Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця.

Проекти, які перемогли в голосуванні, ОБОВЯЗКОВІ ДО ВИКОНАННЯ, фінансуватимуться в рамках Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік.

Виключенням є пілотний 2017 рік, в якому відбір, голосування та визначення проектів-переможців заплановано на ІІ півріччя 2017 року. Зміни в Положення про «Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця» в пілотному  2017 р. може вносити Міський голова за поданням Уповноваженого органу за погодженням «Громадської ради»

 1. Процес фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця підлягає постійному моніторингу та щорічному оцінюванню з метою удосконалення цього процесу.
 2. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи Трускавецької міської ради, або розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету, які, разом з Автором проекту повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі. Акти виконаних робіт підписуються після погодження з Автором проекту та «Громадською радою».
 3. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця».
 4. Уповноважений орган щорічно готує Громадській раді звіт про хід реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця.

                                      

         Секретар міської ради                                   Н.Пономаренко

                                                                      Додаток 1

                                                                      до Положення про Бюджет

                                                                      громадських ініціатив м. Трускавця

ФОРМА ПРОЕКТУ,

реалізація якого планується за рахунок

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця

у _____ році

Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

 1. Назва проекту (не більше 15 слів):

……………………………………………………………………………………..…………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………..………….………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Адреса, назва установи/закладу, будинку, місцезнаходження проекту:

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………..………………

 1. Мета проекту (не більше 50 слів )

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами ):

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Разом

 1. Список з підписами та паспортними даними щонайменше 15 громадян України, які належать до територіальної громади міста Трускавця та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).
 2. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
 3. a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси ………………………………………………… для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….…………..

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка:

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Трускавецької міської ради), зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

 1. Інші додатки (якщо необхідно):
 2. a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

 1. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Трускавецької міської ради:

Ім’я та Прізвище**

Контактні дані

Підпис***

1.

Поштова адреса: (індекс), м. Трускавець,

вул.____________,  буд. ____ кв._______

e-mail:

№ тел.:

Серія та

№ паспорту

2.

Поштова адреса: (індекс), м. Трускавець,

вул.___________, буд. ____ кв._______

e-mail:

№ тел.:

Серія та

№ паспорту

3.

Поштова адреса: (індекс), м. Трускавець,

вул.___________, буд. ____ кв._______

e-mail:

№ тел.:

Серія та

№ паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Трускавецької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Трускавця.

          Додаток

до Форми проекту

Список мешканців міста Трускавця, які підтримують цей проект, що реалізуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця у _____ році   

(окрім авторів проекту)

Назва проекту

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Трускавецької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

№ п/п

Ім’я та Прізвище

Адреса проживання

Серія та

№ паспорту,

ідентифікаційний

Підпис

1.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

2.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

3.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

4.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

5.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

6.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

7.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

8.

82300,  м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

9.

82300,  м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

10.

82300,  м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

11.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

12.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

13

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

14.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

15.

82300, м.Трускавець , вул. __________  , буд.__, кв.

[номер сторінки списку]

                                                                               Додаток 2

                                                                               до Положення про Бюджет

громадських ініціатив м.Трускавця

Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

Картка оцінки проекту,

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів

Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця

у _____ році

Розділ І. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення форми проекту (заповнює уповноважений робочий орган)

1.1. Найменування виконавчих органів міської ради (управлінь та відділів), до повноважень яких відноситься проект (фахівці цих організацій в подальшому братимуть участь в оцінці проекту в складі експертної групи).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

1.2. Форма проекту заповнена згідно з вимогами, немає необхідності запрошувати автора проекту для отримання додаткової інформації.

а) так

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

____________                                                    ____________________________

(Дата)                                                                         П.І.Б. відповідальної особи

                                                                              уповноваженого робочого органу

Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

Розділ ІІ. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації (заповнює секретар Експертної групи або відповідальна особа, визначена Експертною групою, за підсумками засідання Експертної групи).

2.1. Форма проекту містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предмет можливості/неможливості його реалізації.

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.2. Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено автором проекту.

а) так (зазначити, яку саме інформацію надано додатково)

б) ні

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.3. Запропонований проект стосується повноважень Трускавецької міської ради

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам (в т.ч. Генеральному плану міста Трускавця (якщо це пов’язано з пропонованим проектом)

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.5. Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям викладених в Програмі соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат :

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.7. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації:

а) приймається без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою)

Складові проекту

Витрати за кошторисом

Витрати за кошторисом

Запропоновані автором проекту

Зміни, внесені Експертною групою

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає ___________гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями Експертної групи, складає ____________ гривень (заповнюється за потреби)

Обґрунтування внесених змін:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.8. Існує необхідність розробки проектно-кошторисної документації проекту за рахунок коштів міського бюджету

а) так

б) ні

2.9. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту:

а) позитивний

б) негативний (зазначити чіткі причини)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.10. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

а) позитивний

б) негативний (зазначити конкретні причини)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.11. Висновок виконавчого органу міської ради (виконавчих органів міської ради), до компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, згідно з п.1.1. розділу 1 цього документу, щодо можливості реалізації запропонованого проекту та можливих додаткових дій, пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій пропонується реалізувати проект, отримання додаткових погоджень тощо).

а)     позитивно

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту) _________________________________________________________________________

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

2.12. Чи реалізація запропонованого проекту передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у річному вимірі?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

б) ні

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця, в перелік проектів для голосування (в т.ч. опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проекту)*

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Заповнюються за підсумками засідання Експертної групи, підсумки якого оформлюються протоколом за підписом голови та секретаря Експертної групи м.Трускавця, «_______»____________р.

                                                                         __________________________________________

П.І.Б. та підпис голови та секретаря Експертної групи

                                                                        Додаток 3  

                                                                              до Положення про Бюджет

                                                                   громадських ініціатив м.Трускавця

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

Прізвище  

Ім’я

По-батькові

Дата народження

Ідентифікаційний код

Серія, № паспорта

Адреса реєстрації* :

(*якщо адресою реєстрації в паспорті є не м. Трускавець, то необхідно вказати інший номер документу, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Трускавці)

Документ, що підтверджує

проживання (перебування)

в м. Трускавці

(у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший документ необхідно пред’явити особі, яку уповноважено супроводжувати голосування)

 • Згода на обробку персональних даних:

Я, ___________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Трускавецької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

__________                                                                                                _________________

      дата                                                                                                                      (підпис)

Проголосувати можна тільки один раз за необмежену кількість проектів

№ проекту

Назва проекту

Відмітка про голосування

1

2

3

4

5

6

*Перелік проектів, які допускаються до голосування, формується з проектів, які отримали попередню позитивну оцінку Експертної ради, погоджені Громадською радою конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця» та допущені до голосування.

Заповнюється працівником Трускавецької міської ради

Отримав   __________  _____________________     ____________     __________

                         (підпис)              (Ім’я, Прізвище)                 (дата)                 (час)

Залишити відповідь

Перейти до вмісту