Трускавецька ДПІ:  коли виникає право на отримання податкової  знижки за користування іпотечним житловим кредитом?

Відповідно до пункту 175.1 статті 175 Податкового кодексу України платник податку на доходи фізичних осіб – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

Таке право виникає якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується або купується житловий будинок чи квартира, визначений платником як основне місце його проживання, зокрема, згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, перераховується у гривні за офіційним валютним курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів.

Право на включення до податкової знижки суми процентів, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:

об’єкт житлової іпотеки придбавається;

збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

 У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.

  Відповідно до пункту 175.5 статті 175 ПКУ у разі якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного житлового кредиту перевищує суму, витрачену на придбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сума відсотків, сплачена за користування іпотечним кредитом у частині, витраченій за цільовим призначенням.

  Крім того, відповідно до пункту 166.3 статті 166 ПКУ фізична особа – резидент має право включити до податкової знижки суми витрат, які пов’язані із сплатою видатків на будівництво чи придбання доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Нагадаємо, для того, щоб скористатися податковою знижкою необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи. Разом з декларацією подаються відповідні підтверджуючі документи. Це, зокрема квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, довідку про отримані у звітному році доходи у вигляді заробітної  плати,  копію паспорта та копію картки платника податків та інші документи, які підтверджують право на отримання податкової  знижки.

Декларацію для отримання податкової знижки за 2022 рік можна подати  до 31 грудня 2023 року.

Перейти до вмісту