Напорядкуденному VIII позачерговоїсесіїстоялолишеоднепитання–ухваленнярішення “ПрозатвердженняміськоїцільовоїПрограмизпідтримкиТзОВ«Трускавецькийводоканал»на 2016 рік».

Післядвохгодинногообговореннядепутатипроголосувалипроектзпоправкою«створенняревізійноїкомісіїдляперевіркифінансовоїдіяльностіводоканалуза 2010-2015 рокиззалученнямфахівців».

Доляводоканалувирішуватиметьсянайближчимчасом. Єкількаваріантів, тадляїхвтіленнянеобхіднозмуситиінвестораповернутиводоканалназадукомунальнувласністьміста. Щодонайближчоїроботиводоканалу, владаініціюватимеконтрользафінансовимстаномтаоптимізацієювитратпідприємства. Якщовиникненеобхідністьбудутьскорочуватисьпосадиукерівномускладіводоканалу.

Керівництвомістахочепобачитиреальнірозрахункитаприбуткипідприємства. Маючиоб’єктивнукартину, можнащеразподаватидокументивНКРЕдляотриманнябільшсправедливого, оптимізованого, алеекономічнообгрунтованоготарифу.

ЯкзазначивАндрійКульчинський, міськийголова, окрімтого, щотрускавчанимаютьможливістьотриматисубсидію,будерозроблениймеханізмкомпенсаціїрізницітарифівдлямешканцівзміськогобюджету.

Залишити відповідь

Перейти до вмісту