Відновлення е-декларування: як вилучити декларацію з відкритого доступу?

Чиї декларації підлягають вилученню з Реєстру?

– Військовослужбовців.

– Поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, визначеному ст. 24 Закону України “Про Національну поліцію”.

– Осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність.

– Суб’єктів декларування, які для виконання службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії.

– Суб’єктів декларування, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

– Суб’єктів декларування, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу в інших країнах.

– Полонених, інтернованих.

– Суб’єктів декларування, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаного з виконанням службових повноважень чи військової служби перебувають на лікуванні та/або реабілітації.

– Суб’єктів декларування, які є членами сім’ї зазначених вище осіб.

Крім цього, буде вилучено з відкритого доступу всі наявні у Реєстрі документи, подані вищезазначеними особами, а саме декларації та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди.

Хто може бути ініціатором вилучення декларації?

Керівники державних органів (заступники керівників), зокрема ті, що ведуть облік суб’єктів декларування, зазначених у ч.ч. 7-14 ст. 45 Закону, щодо:

– суб’єктів декларування, які працюють (проходять службу) в цих органах;

– суб’єктів декларування, які працюють на підприємствах, що належать до сфери їх управління (юридичні особи публічного права);

– суб’єктів декларування, які відряджені до цих органів;

– суб’єктів декларування, які звільнені (завершили службу), і цей орган є останнім місцем роботи (несення служби), пов’язаним з обов’язком подати декларацію.

Сільський, селищний, міський голова або секретар сільської, селищної, міської ради, голова (заступник голови) районної в місті ради, районної, обласної ради щодо:

– суб’єктів декларування, які працюють (проходять службу) в цих органах, а також виконують повноваження депутатів місцевих ради;

– суб’єктів декларування, які працюють на підприємствах, що належать до сфери їх управління (юридичні особи публічного права);

– суб’єктів декларування, які відряджені до цих органів;

– суб’єктів декларування, які звільнені (завершили службу), припинили повноваження депутатів місцевих рад і цей орган – останнє місце роботи (несення служби, виконання повноважень), пов’язане з обов’язком подати декларацію.

Керівники (заступники керівників) розвідувальних органів щодо:

– суб’єктів декларування, зазначених у ч.ч. 7-14 ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), на яких поширюється ст. 52-1 Закону;

– суб’єктів декларування, які відряджені до цих органів.

Як підготувати подання на вилучення декларації?

1. Форма подання визначена Порядком вилучення декларації з публічного доступу.

2. Достовірність даних, вказаних у поданні, забезпечує особа, яка підписала подання. У поданні підставою вилучення є частина ст. 45 Закону.

3. Подання і додаток до нього підписує керівник (заступник керівника) державного органу (центрального апарату).

4. Якщо подання підписав заступник керівника органу, до подання необхідно додати наказ про уповноваження такого заступника на підписання та направлення подань.

5. Подання і додаток до нього скріплюється печаткою.

6. Подання подається у письмовій формі (не таємно), а додаток до подання додатково надається на електронному носії у машинозчитувальному форматі (csv, xls, xlsx, json), на флеш-носії або CD диску.

У які строки подання має бути направлене?

НАЗК рекомендує направити подання протягом 30 днів із дня набрання чинності Законом, проте загалом це можна зробити протягом дії воєнного стану.

Декларації осіб, щодо яких не буде направлено таке подання, будуть відкриті 10 грудня цього року, але можуть бути вилученні з відкритого доступу пізніше за поданням керівника.

Які подання не розглядатимуться?

1. Якщо подання не відповідає формі, наведеній у додатку до Порядку вилучення декларації з публічного доступу.

2. Якщо подання або додаток до нього не підписано чи не скріплено печаткою органу (військового формування) або підписано особою, яка не мала права його підписувати.

3. Якщо додаток до подання у машинозчитуваному форматі на електронному носієві інформації не надано або пошкоджено.

Як зазначається, НАЗК упродовж 3 робочих днів із дня, наступного за днем надходження подання, письмово повідомлятиме про залишення подання без розгляду, а також у випадках, якщо особу, вказану в поданні, не ідентифіковано.

Подання може бути надіслано повторно.

Водночас індивідуальні звернення субʼєктів декларування з проханням вилучити їх декларацію з відкритого доступу НАЗК не будуть задоволені.

Звільнені суб’єкти декларування, а також суб’єкти декларування, які припинили виконання повноважень чи несення служби, з питання ініціювання питання про вилучення їх декларацій з відкритого доступу мають письмово звернутись до керівників органів, у яких в них востаннє виник обов’язок декларуватись.

Перейти до вмісту