Відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України встановлено, що тимчасово, з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей визначених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Абзацами першим і другим підпункту 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування

Платник податку має право самостійно шляхом подання заяви відмовитися від використання особливостей оподаткування,  з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення. У такому разі платник податків вважається таким, що застосовує систему оподаткування, на якій він перебував до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, крім випадку, якщо у заяві про відмову від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, платник податку зазначив про перехід на сплату інших податків і зборів.

Згідно з підпунктом 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 ПКУ за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

У разі зміни ставки єдиного податку заява подається платником єдиного податку третьої групи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка.

Таким чином, фізичній особі – підприємцю, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу, для переходу на групу платника єдиного податку, відмінну тій, яку така особа застосовувала до обрання особливостей оподаткування, необхідно:

– повернутися шляхом самостійної відмови від спрощеної системи оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу на групу платника єдиного податку, на якій вона перебувала до обрання особливостей оподаткування, подавши протягом календарного місяця до його закінчення заяву з позначкою «Внесення змін», в якій заповнити, зокрема, поля 1 – 4 та 5.1.1;

– перейти на групу (ставку), відмінну тій, яку застосовувала до обрання особливостей оподаткування, подавши заяву з позначкою «Внесення змін» не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Слід зауважити, що у разі проставлення у заяві позначки «Відмова» фізична особа – підприємець, яка перебувала на спрощеній системі оподаткування, в тому числі зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 відсотки вважається такою, що обрала перехід на загальну систему оподаткування.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308.

Перейти до вмісту