Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, встановлено главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Разом з тим відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV Кодексу застосовуються з урахуванням особливостей (єдиний податок за ставкою 2 відсотки до доходу).

Згідно з підпунктом 9.8 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ для обрання або переходу на спрощену систему з особливостями оподаткування, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Новостворені суб’єкти господарювання, які бажають обрати спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, подають заяву за загальною процедурою, передбаченою ПКУ. Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308.

Платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки доходу має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

Згідно з абзацом 2 підпункту 298.6 пункту 298 ПКУ у разі зміни ставки єдиного податку заява подається платником єдиного податку третьої групи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка.

Отже, новостворені суб’єкти господарювання, які з дати державної реєстрації обрали спрощену систему з особливостями оподаткування (єдиний податок третьої групи зі ставкою 2 відсотки) можуть перейти з 01 липня 2023 року на застосування ставки єдиного податку у розмірі 5 відсотків за умови подання не пізніше 15 червня 2023 року заяви про зміну ставки єдиного податку.

Перейти до вмісту