Які державні гарантії мають особи із інвалідністю

Про це ми говоримо із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин та продовжуємо започатковану серію статей у рамках нашої рубрики «Правова допомога».

Пані Маріє, скажіть будь ласка, де, у якому нормативно правовому акті, передбачені для осіб із інвалідністю основні державні гарантії?

Нормативно – правових актів, у тому числі й Законів України, у яких зазначені державні гарантії таким особам є багато. Але хочу зупинити увагу читачів на

Законі України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». У ньому встановлені загальні гарантії – рівні з усіма громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства та створення необхідних умов, які дають можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина, вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями та інтересами. У чому полягає соціальний захист осіб із інвалідністю?      Соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю нарівні   з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги,   компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних   заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду. Це визначено у четвертій статті вище згаданого Закону.
Усі пільги   особам   з   інвалідністю   надаються   на підставі посвідчення,   яке   підтверджує відповідний статус. Особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” пільги надаються на підставі довідки, що безоплатно видається структурними підрозділами соціального захисту населення.Чи передбачено те, що такі громадяни можуть працювати?
     Так, особам з інвалідністю з урахуванням індивідуальних програм   реабілітації   забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. Зауважу, що відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не   допускається,   за   винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної   експертизи   стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру   та   обсягу   загрожує   погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю. Особи з інвалідністю можуть перебувати на обліку у центрі зайнятості у разі, якщо вони не досягли пенсійного віку та подали рекомендації МСЕК. Якщо такі громадяни не  мають змоги працювати на підприємствах,   в   установах,   організаціях,   державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома. Такі особи також можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою. А чи держава гарантує реалізацію прав цих громадян на освіту?Це регламентує стаття 21 вище зазначеного Закону. Передбачено, що дошкільне   виховання, навчання осіб з інвалідністю здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних та навчальних закладах. Професійна підготовка або перепідготовка осіб з інвалідністю здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для трудової діяльності. Вибір форм і методів професійної підготовки   проводиться згідно з висновками медико-соціальної експертизи. Важливо, що обдаровані діти з інвалідністю мають право на безплатне навчання музики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних 
навчальних закладах. Вищі навчальні заклади та професійно-технічні заклади особам з інвалідністю створюють необхідні умови для здобуття відповідної освіти. Під час навчання таким особам виплачується стипендія (у разі призначення) та пенсія (державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю) виплачуються у повному розмірі.А що можете сказати про гарантований безперешкодний доступ до місць громадського користування та житлових будинків?
Це дуже болюче та актуальне питання сьогодення. Так, підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів фізичного оточення. Підприємства, організації та фізичні особи – підприємці, що здійснюють транспортне обслуговування населення, зобов’язані забезпечити спеціальне обладнання транспортних засобів, вокзалів, аеропортів та інших об’єктів, яке б дало змогу особам з інвалідністю безперешкодно користуватися їх послугами. У тих випадках, коли діючі транспортні засоби не можуть бути пристосовані для використання особами з інвалідністю, органи місцевого   самоврядування   створюють   інші можливості для їх пересування. Жилі приміщення, займані особами з інвалідністю або сім’ями, у складі яких вони є, під’їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають особи з інвалідністю, мають бути обладнані спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також телефонним зв’язком. Хто встановлює засоби безперешкодного доступу у таких будинках?Обладнання зазначених жилих приміщень здійснюється органами місцевого   самоврядування,   підприємствами,   установами і організаціями, у віданні яких знаходиться житловий фонд. Обладнання індивідуальних жилих будинків, в яких проживають особи з інвалідністю, здійснюється підприємствами, установами і організаціями, з вини яких настала інвалідність, а в інших випадках – відповідними органами місцевого самоврядування. А чи є передбачені пільги для тих осіб із інвалідністю, які мають автомобіль?Ще цікаво, що органи   місцевого   самоврядування   забезпечують виділення земельних   ділянок   особам   з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату під будівництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх проживання. На всіх автостоянках незалежно від форми власності, які є суб’єктами господарської діяльності чи належать цим суб’єктам, на яких надаються послуги із зберігання транспортних засобів, що належать громадянам (крім автостоянок – гаражних кооперативів), і охороняються, облаштовуються місця для безоплатного зберігання (за рахунок коштів місцевих бюджетів) транспортних засобів, які належать особам із інвалідністю. Кількість місць на автостоянці для безоплатного зберігання транспортних засобів встановлюється за поданням відповідного органу місцевого самоврядування відповідно до   потреби   з   позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою.              Пільг, які мають особи з інвалідністю є ще багато. Але хочу сказати, що особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги     із соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези), а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом – за наявності відповідного медичного висновку.

У подальших публікаціях ми продовжимо консультації від Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А наразі нагадуємо нашим читачам, що стаття публікується у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», який реалізовується в Україні з вересня 2017 року. Звернутися за допомогою з цього питання Ви можете до бюро правової допомоги – відділу цього центру. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *