ЯКІ ПІЛЬГИ МАЮТЬ ПОСТРАЖДАЛІ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС?

У Трускавці проживає 88 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них : 1 категорії – 15 громадян, 2 категорії -17 громадян, 3 категорії -33 громадян, вдів -4, дітей – 19.

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон) постраждалі громадяни отримують компенсаційні виплати:

1) за нормами, встановленими Міністерством охорони здоров’я України, компенсація вартості продуктів харчування особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1 і 2. Сума компенсаційних виплат на 2018 рік складає: для 1 категорії – 399,0 грн., для 2 категорії – 199,50 грн. щомісячно (згідно ст. ст.20,21 Закону України та Наказу Міністерства соціальної політики України №75 від 23.01.2018р. «Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2018 рік»);

2) щорічна допомога на оздоровлення для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (згідно ст. 48 Закону у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. №562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»):

– для категорії 1 – інвалідам 1 і 2 групи -120,00 грн.

– інвалідам 3 групи та дітям-інвалідам – 90,00 грн

– учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії –100,00 грн.;

– учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії, кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році – 75,00грн.

3) одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого (відповідно до ст. 48 Закону у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015р. №285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»):

Інвалідам 1 групи – 379,30 грн.;

Інвалідам 2 групи – 284,40грн.;

Інвалідам 3 групи – 189,60 грн.;

дітям-інвалідам – 1264 грн.;

сім’ям, які втратили годувальника – 7586 грн.;

батькам померлого – 3792 грн.

4) оплата додаткової відпустки громадянам 1, 2 категорії та батькам дитини-інваліда, постраждалої від аварії на ЧАЕС строком 16 календарних днів (згідно з ст.20, ст. 21 та ст.30 Закону України).

5) оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до ст. 47 Закону та тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до Закону України «Про відпустки» громадянам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення;

6) виплата щомісячної грошової компенсації до досягнення повноліття на дітей, які навчаються у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, коледжах та технікумах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і які не харчуються в їдальнях зазначених навчальних закладах (відповідно до п. 11 ч.1 ст 30 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 р. №155 «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи»):

у віці від 6 до 10 років – 180,00 грн.;

від 11 до 14 років – 185,00 грн.;

від 15 до 18 років – 190,00 грн. на місяць пропорційно навчальним дням, в які діти не харчувалися.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 759 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. №1303» право на пільгове медичне забезпечення мають нижче вказані категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:

– особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

– неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:

– особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

– неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

– особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

Відповідні договори по медзабезпеченню укладено з Дрогобицька міська стоматологічна поліклініка на проведення безоплатного зубопротезування та з ТзОВ «Планета Здоров’я-Т» на відпуск ліків за пільговими рецептами лікарів постраждалим громадянам внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Санаторно-курортне оздоровлення. Законом України «Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деякі законодавчі акти України» від 28.12.2014 № 76- VIII внесено зміни до Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: путівками на санаторно-курортне оздоровлення забезпечуються тільки особи, які мають 1 категорію постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та діти-інваліди. Для постановки на чергу та отримання путівки потрібно звернутися в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Порядком надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016р № 854, передбачено укладання трьохсторонньої угоди між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального захисту населення. При цьому постраждала особа має право вільного вибору санаторно-курортного закладу та за бажанням здійснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі. Постановою Кабінету Міністрів України № 31 від 25.01.2018р встановлено розміри грошової допомоги для компенсації у 2018 році вартості путівок шляхом безготівкового перерахування санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або оздоровлення чи відпочинку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які становлять для:

осіб, віднесених до категорії 1, – 6822 гривні;

осіб, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 20685 гривень;

дітей, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, та одного з батьків або особи, яка іх замінює, – 13545 гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України № 838 від 08.11.2017р встановлено середню вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою,яка визначається Міністерством соціальної політики щороку з розрахунку 35 відсотків розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність. У 2018 році, згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 20.02.2018 року № 257, розмір грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, в межах бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, у сумі 481 грн.

Призначення громадянам компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг передбачених Законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» здійснюється за місцем реєстрації за єдиною заявою згідно наказу Мінсоцполітики України від 21.04.2015р №441.

Виплата компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг у разі, коли вперше встановлено відповідний статус постраждалої особи і видано відповідне посвідчення, проводиться з дня подання громадянином заяви, але не раніше ніж з дня видачі йому посвідчення встановленого зразка. У разі зміни категорії постраждалої особи або її посвідчення проведення виплати поновлюється з дня припинення останньої виплати за умови, що особа мала право на такі виплати та повідомила про це уповноважений орган протягом трьох місяців. У разі зміни місця реєстрації або місця роботи громадянин для отримання виплати за новим місцем реєстрації або місцем роботи надає протягом трьох місяців заяву та довідку про отримані виплати (нарахування) (Постанова КМУ від 20.09.2005р. №936 «Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

За додатковою інформацією можна звертатись в управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська,1, т. 5-17-47.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *