Змінений Порядок ведення Реєстру неприбуткових організацій

Дрогобицьке управління ГУ ДФС у Львівській області інформує: Постановою №423 від 22.05.2019 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 №440» внесено зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з нього.

Порядок приведено у відповідність до чинного законодавства з метою спрощення взаємодії та скорочення обсягів паперового листування між ДФС та неприбутковими організаціями.

Постанова №423 не встановлює будь-яких додаткових вимог чи обов’язків для неприбуткових організацій та спрямована на спрощення існуючих процедур.

Реєстр неприбуткових установ та організацій  є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації.

Порядок включення до Реєстру визначається відповідно до пп. 133.4 Податкового кодексу України.

ОСНОВНІ ЗМІНИ З 22 ТРАВНЯ 2019 РОКУ:

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій

(затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440)

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій

(із змінами, внесеними за Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №423)

Реєстраційна заява платника податку

форма №1-РН, затверджена Постановою №440

Нова форма №1-РН, затверджена Постановою № 423

Подається як для включення до Реєстру, так і для виключення з нього за власною ініціативою, а також для внесення змін до реєстраційних даних

Термін розгляду заяви та документів

пункт 8 Порядку

Строки розгляду документів, які подаються для включення (або повторного включення для організацій, які раніше мали статус неприбуткової, але втратили) до Реєстру — 14 календарних днів

пункт 8 оновленого Порядку

Скорочено термін розгляду реєстраційної заяви та доданих документів (у т.ч. повторного включення для організацій, які втратили статус неприбуткових) — до 3 робочих днів!

Як і ранішевідповідне рішення готується у двох примірниках, один з яких надається неприбутковій організації, а другий залишається в контролюючому органі. При цьому, як і раніше, у заявника залишається без змін право у разі отримання відмови, усунути недоліки та повторно подати документи до ДФС, не змінюючи при цьому положення установчих документів, до яких не висловлено зауважень.

Повторно надіслана реєстраційна заява також розглядається протягом 3 робочих днів

Можливість отримання витягу з Реєстру

Не передбачено

пунктом 12-1 оновленого Порядку запроваджено можливість отримання неприбутковими організаціями у будь-який час витягу з Реєстру (за бажанням можна отримати витяг у паперовому вигляді). Такий витяг формується у будь-якому органі ДФС.Форма запиту на отримання витягу — додаток 3 до Порядкузатверджена Постановою №423. Витяг можна отримати протягом 3 робочих днів від дати запиту

Включення до Реєстру неприбуткових організацій

абзац 1 п. 4 Порядку передбачено включення до Реєстру неприбуткових організацій — юридичних осіб за кодом згідно з ЄДРПОУ

абзацем 1 п. 4 оновленого Порядку передбачено включення до Реєстру неприбуткових організацій — юридичних осіб за кодом згідно з ЄДРПОУ, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, таюридичних осіб за кодом згідно з ЄДРПОУ,для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Підстави виключення неприбуткової організації з Реєстру

п. 16 Порядку виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

– використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей , ніж утримання такої організації , реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

– розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частки серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

– невідповідності установчих документів неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4статті 133 Кодексу;

– затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;

– за ініціативою неприбуткової організації.

п. 16 оновленого Порядкупередбачено виключення неприбуткової організації з Реєстру на підставі рішення ДФС в разі:

 використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених пп. 133.4.2 Податкового кодексу України;

 розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

 невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пп. 133.4 ПКУ, а для релігійної організації — вимогам, визначеним абз. 2 пп. 133.4.1 і пп. 133.4.2 Податкового кодексу України;

– внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);

 за ініціативою неприбуткової організації

Включення релігійних організацій до нового Реєстру

У Постанові №440 така норма відсутня

п. 2 постанови доповнено наступним: Релігійні організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Закону України від 17 липня 2015 №652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», які відповідають вимогам абз. 2 пп. 133.4.1 Податкового кодексу Українивключаються органами ДФС до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *