Звільнення з військової служби: яка матеріальна допомога і виплати та як отримати

В Україні військові отримують одноразові доплати 30−100 тисяч гривень під час воєнного стану. Проте, законодавство передбачає, що вони мають право на одноразові виплати в разі звільнення з військової служби ― залежно від строку й виду служби та звання.

Військовим в Україні надаються соцгарантії, зокрема, право на одноразові виплати в окремих випадках за деяких обставин. Під час звільнення з військової служби, військовослужбовці мають право на отримання різних видів виплат від держави.

Повні інструкції щодо одноразових виплат знаходяться в Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, а також в законодавчих актах щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Ми зібрали, відомості про одноразові грошові виплати військовим на осінь 2023 разом з останніми змінами до законодавства.

Виплати військовим після звільнення ― види

Кожен військовослужбовець, звільняючись зі служби, має право на виплати, а саме такі виплати:

– грошова компенсація вартості за неотримане речове майно;

– одноразова грошова допомога;

– одноразова грошова допомога мобілізованим;

– грошова компенсація за невикористану відпустку;

– грошова допомога для оздоровлення;

– матеріальна допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Їх особливості, умови виплати та розміри передбачені законодавством.

Грошова компенсація вартості за неотримане речове майно

Грошова компенсація вартості за неотримане речове майно виплачується всім військовослужбовцям, які звільняються зі служби, крім строковиків та курсантів.

Для одержання компенсації необхідно отримати довідку про вартість неотриманого речового майна за формою, затвердженою Постановою Кабміну № 178 від 16 березня 2016 року. Довідка видається речовою службою військової частини, розраховується за вартістю майна станом на 1 січня поточного року. Далі слід написати рапорт про компенсацію за неотримане речове майно, до якого додати оригінал довідки про його вартість. Підставою для виплати є наказ командира частини, який видається за результатом розгляду рапорту і в якому зазначається розмір грошової компенсації. Наказ є підставою для виплати коштів.

Одноразова грошова допомога

Усім військовослужбовцям (крім строковиків), які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Також 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше виплачується військовим, які звільняються:

– за віком;

– у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

– закінченням строку контракту;

– у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

– систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

– у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину віком до 18 років.

Виплату також можуть отримати офіцери, які проходять кадрову військову службу й звільняються за власним бажанням, та інші військовослужбовці (крім строковиків), які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, за наявності вислуги 10 календарних років і більше. У цьому разі розмір допомоги становить 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

У разі повторного звільнення з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби.

Курсантам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, та військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби (навчання), грошова допомога виплачується в розмірі 8 посадових окладів, а зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — 12 посадових окладів.

Одноразова виплата мобілізованим після звільнення

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період (воєнний стан) або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (воєнний стан) та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення без урахування додаткових винагород. До розрахунку допомоги враховуються тільки повні місяці служби після призову під час мобілізації, на особливий період, або за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Підставою для виплати є наказ командира частини про виключення зі списків особового складу в/ч, в якому має бути зазначена вислуга років, з розрахунку якої виплачується допомога.

Допомога військовослужбовцям та резервістам не виплачується при:

– звільненні зі служби за службовою невідповідністю;

– позбавленні військового звання;

– у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

– також притягненням до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Грошова компенсація за невикористану відпустку ― хто отримує

Компенсація виплачується за всі невикористані дні основної щорічної відпустки та додаткової відпустки, у тому числі за минулі роки, незалежно від підстав звільнення.

Як розраховується компенсація за невикористану відпустку:

– виходячи з посадового окладу;

– виходячи з окладу за військовим званням;враховуючи надбавку за вислугу років;

– враховуючи щомісячні додаткові види грошового забезпечення;

– з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою займаною штатною посадою.

Для одержання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки слід звернутися з відповідним рапортом, у якому обов’язково вказати норму закону, що передбачає таку компенсацію таким категоріям:

– учасникам бойових дій;

– постраждалим учасникам Революції Гідності;

– особам з інвалідністю внаслідок війни.

У разі отримання відмови у виплаті компенсації за невикористані дні додаткової відпустки особа, звільнена зі служби, має право звертатися з адміністративним позовом до суду.

В Україні планують додати до законодавства положення про компенсацію невикористаних відпусток щодо того, хто має право на виплати. У рік звільнення військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток.

Це буде стосуватися:

– військовослужбовців за контрактною службою;

– військовослужбовців по мобілізації;

Крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

– додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

– додаткової відпустки, передбаченої статтею 162 Закону України Про відпустки (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначено Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту).

Крім того, члени родини загиблого військового отримуватимуть грошову компенсацію за невикористані ними дні щорічної основної (додаткової) відпустки.

Грошова допомога для оздоровлення ― розміри

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби, які мали право на грошову допомогу для оздоровлення та не отримали її протягом року, виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу з оголошенням про виплату.

Розмір грошової допомоги для оздоровлення визначається виходячи:

– з посадового окладу;

– з окладу за військовим званням;

– з надбавки за вислугу років;

– із щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Усім військовим, крім строковиків, один раз на рік надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їхнього місячного грошового забезпечення. У 2023 році допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення

До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, включаються:

– посадовий оклад;

– оклад за військовим званням;

– надбавка за вислугу років;

– щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

На яких підставах виплачується допомога для вирішення соціально-побутових питань:

– смерть військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків;

– поранення при виконанні завдань під час воєнного стану;

– наявність інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

– сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім тих, хто здався в полон добровільно) чи стали заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми;

– порушення стану здоров’я, перебування на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме:

– онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хіміотерапія);

– захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит B, C;

– безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (сумарно більше ніж 30 днів поспіль) унаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

Допомога виплачується за рапортом військовослужбовця на підставі наказу командира, а командиру — наказу вищого командира за підпорядкованістю із зазначенням у ньому розміру допомоги.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано минулого року, але не виключеним зі списків військової частини, у поточному році не надається.

Одноразова грошова допомога ― як отримати

Військовослужбовці після звільнення можуть отримувати 50% місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік служби.

Виплату отримують усі військовослужбовці крім строковиків, які звільняються зі служби за станом здоров’я. Також, виплату отримують військові за наявності вислуги 10 календарних років і більше, якщо вони звільняються:

– за віком;

– у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

– закінченням строку контракту;

– у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

– систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

– у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину віком до 18 років.

Ще дві категорії військових можуть отримати виплату в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, за наявності вислуги 10 календарних років і більше:

– офіцери, які проходять кадрову військову службу й звільняються за власним бажанням;

– інші військовослужбовці (крім строковиків), які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин;

У разі повторного звільнення з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби.

Грошове забезпечення не виплачується.

Законодавство передбачає випадки, коли одноразова грошова виплата не надається військовослужбовцю, хоча для цього є підстави, передбачені законом.

Це відбувається:

– за час надання військовослужбовцям відпусток відповідно до чинного законодавства України, за якими не передбачено збереження заробітної плати;

– якщо виплачуються академічні стипендії;

– за час відсутності на службі без поважних причин одну добу і більше;

– за час перебування на лікуванні в лікарняних закладах понад встановлені чинним законодавством строки;

– за час тимчасового виконання обов’язків понад два місяці за новими посадами у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату);

– за час тримання військовослужбовців під вартою чи перебування під цілодобовим домашнім арештом;

– за час відбування покарання на гауптвахті військовослужбовцями строкової військової служби.

Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення.

Призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення оголошується наказом командира військової частини.

Перейти до вмісту