УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 05   квітня 2018р.                № 138-р

 

Про надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося 90 і більше років

Відповідно до рішення Трускавецької міської ради від 25.01.2018р. № 787 «Про адресну грошову підтримку довгожителів м. Трускавця на 2018-2020 роки», керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Надати одноразову грошову допомогу:

   1.1. в розмірі 500,00 (п’ятсот) гривень кожному:

  • Пукавській Марії Андріївні
  • Зварич Ярослав Васильович
  • Стефурак Марії Григорівні
  • Шпиталь Дарії Семенівні    
  1. Начальнику фінансового управління (п. М. Федоричак) перерахувати 2015,80 грн. (дві тис. п’ятнадцять грн. 80 коп.) в т.ч. поштові видатки – 15,80 грн. управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по КПКВКМБ 0813242.
  2. Управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницькій) перерахувати 2015,80 грн. (дві тис. п’ятнадцять грн. 80 коп.) в т.ч. поштові видатки – 15,80 грн. центру поштового зв’язку №3 (п. О. Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н. Пономаренко.

 

Перейти до вмісту