УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 26.01. 2018 р.                       39

Про заходи щодо організації та покращення стану військового обліку на території                     м. Трускавець у 2018 році

         

З метою якісної організації військового обліку на території м. Трускавець у                   2018 році, відповідно до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», керуючись розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації «Про стан військового обліку на території Львівської області у 2017 році та завдання на 2018 рік» від 25.01.2018 року № 51/0/5-18, відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Затвердити заходи щодо організації та покращення стану військового обліку на території м. Трускавець у 2018 році, що додається
  2. Затвердити план проведення тренувань і занять з адміністрацією дільниці оповіщення на території м. Трускавець на 2018 рік, що додається.
  3. Відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення (Солян Ю.М.), керівникам підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності та підпорядкування привести військовий обліку на території м. Трускавець у відповідність до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921.
  4. Розпорядження міського голови від 03.04.2017р. № 144-р «Про ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних на підприємствах, в установах, організаціях м. Трускавець» вважати таким, що втратило чинність
  5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Міський голова                                          Кульчинський А.Б.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

від 26.01.2018р. № 39 -р

 

 

ЗАХОДИ

щодо організації та покращення стану військового обліку на території м. Трускавець у 2018 році.

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.        

     Підведення підсумків стану військового обліку військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях на підприємствах, установах, організаціях міста у 2017 році та визначення завдань на 2018 рік

31.01.2018

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславський ОРВК

2.        

     Подання до Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату (далі – Дрогобицько-Бориславського ОРВК) інформації про наявність на території міста підприємств, організацій, установ, форму їх власності, належність до галузей економіки, їх підпорядкованість (міністерствам, відомствам, комітетам, комісіям, агентствам, корпораціям, об’єднанням, асоціаціям)

На вимогу Дрогобицько-Бориславського ОРВК

Відділ державної реєстрації виконкому Трускавецької міської ради

3.        

     Призначення (уточнення) адміністрації дільниці оповіщення № 6 м. Трускавець за рахунок працівників Трускавецької міської ради установ, на базі яких вони розгортаються, а також із числа військовозобов’язаних запасу

до 30.01.2018

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславський ОРВК

4.        

     Затвердження (уточнення) (за поданням Дрогобицько-Бориславського ОРВК) уповноваженої особи в особливий період у виконанні покладених на неї завдань, доставки повісток, нарядів, мобілізаційних повідомлень, наказів про оголошення мобілізації

до 30.01.2018

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславський ОРВК

5.        

     Уточнення та погодженням з Дрогобицько-Бориславським ОРВК маршрутів оповіщення військовозобов’язаних на території м. Трускавець, подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК схеми маршрутів оповіщення військовозобов’язаних

до 20.02.2018

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславський ОРВК

6.        

     Уточнення даних персонально – первинного обліку військовозобов’язаних та проведення звірок із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов’язаних за місцем проживання шляхом подвірного обходу зі складанням актів, уточнення списків військовозобов’язаних за визначеною військовими комісаріатами формою, з дотриманням правил їх заповнення

до 20.05.2018

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради

7.        

     Уточнення даних персонального обліку військовозобов’язаних на підприємствах, в організаціях, установах, на яких працюють військовозобов’язані, проведення звіряння даних типової форми первинного обліку № П-2 (П-2дс), особової картки державного службовця з військово–обліковими документами, уточнення списків військовозобов’язаних за визначеною військовими комісаріатами формою, з дотриманням правил їх заповнення

До 25.04.2018

     Відповідальні за військовий облік на підприємствах, в організаціях, установах

8.        

     Подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК списків військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у відділі з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради за формою, визначеною Дрогобицько-Бориславським ОРВК

до 25.05.2018

         Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради

9.        

     Подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК списків військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, в організаціях, установах за формою, визначеною військовим комісаріатом

до 25.05.2018

     Керівники підприємств, організацій, установ

10.    

     Проведення звіряння карток первинного обліку з обліковими даними Дрогобицько-Бориславського ОРВК

За графіком звірок, в терміни, визначені розпорядженням міського голови № 4-р, від 04.01.2018

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславський ОРВК

11.    

     Проведення звіряння особових карток працівників за формою № П-2 (П-2дс), особової картки державного службовця з обліковими даними Дрогобицько-Бориславського ОРВК

За графіком звірок, в терміни, визначені розпорядженням міського голови № 4-р, від 04.01.2018

Дрогобицько-Бориславський ОРВК, керівники підприємств, організацій, установ

12.    

     Проведення звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках (картки ф. П-2, П.2ДС) призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій м. Трускавець

За графіком звірок, в терміни, визначені розпорядженням міського голови № 4-р, від 04.01.2018

         Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ

13.    

     Інформування у семиденний термін Дрогобицько-Бориславський ОРВК про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Постійно

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ, на яких працюють військовозобов’язані

14.    

       Внесення в п’ятиденний термін до карток первинного обліку військовозобов’язаних (особових карток працівників за формою № П-2 (П-2ДС), особових карток державних службовців) змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних

Постійно

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ, на яких працюють військовозобов’язані

15.    

       Подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК

донесень про зміну облікових даних військовозобов’язаних

До 5 числа щомісяця

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ, на яких працюють військовозобов’язані

16.    

       Повідомлення Дрогобицько-Бориславському ОРВК про військовозобов’язаних, які порушили вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову службу, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом

Постійно

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ, на яких працюють військовозобов’язані

17.    

       Виявлення військовозобов’язаних, які проживають на території м. Трускавець і не перебувають на військовому обліку, та подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК відомостей про них

Постійно

     Трускавецький відділ поліції Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради

18.    

     Повідомлення у семиденний термін Дрогобицько-Бориславський ОРВК про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) військовозобов’язаних

Постійно

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ

19.    

     Організація реєстрації (зняття) за місцем проживання (перебування) військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття (перебування) з військового обліку за місцем проживання (перебування), а також повідомлень про місце перебування військовозобов’язаних за запитом військових комісаріатів

Постійно

          Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславський ОРВК

20.    

     Організація повідомлень у семиденний термін районних (міських) військових комісаріатів про зміну військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), про випадки реєстрації смерті військовозобов’язаних та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інших даних

Постійно

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, в установ та організаціях міста

21.    

     Організація повідомлень у семиденний строк районних (міських) військових комісаріатів про вироки щодо військовозобов’язаних, які набрали законної сили

Постійно

     Трускавецький міський суд

22.    

   Подання до військових комісаріатів повідомлень про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік

Протягом двох тижнів

       Трускавецьке міське відділення Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області

23.    

     Здійснення досудових розслідувань стосовно ухилення військовозобов’язаних від виконання військового обов’язку

За зверненням Дрогобицько-Бориславського ОРВК

Трускавецьке відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області

24.    

     Здійснення розшуку, затримання і доставки до Дрогобицько-Бориславського ОРВК громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку

За зверненням виконкому Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславського ОРВК

       Трускавецьке відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області

25.    

     Повідомлення Дрогобицько-Бориславському ОРВК про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом

Постійно

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ

26.    

     Подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

Постійно

     Відділ державної реєстрації виконкому Трускавецької міської ради

27.    

     Повідомлення щомісяця до 5 числа Дрогобицько-Бориславського ОРВК про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів

Постійно

     Відділ державної реєстрації виконкому Трускавецької міської ради

28.    

   Виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території м. Трускавець і не перебувають на військовому обліку, взяття таких працівників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік та направлення до Дрогобицько-Бориславського ОРВК для взяття на військовий облік

Постійно

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ

29.    

       Оповіщення на вимогу Дрогобицько-Бориславського ОРВК призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до Дрогобицько-Бориславського ОРВК та забезпечення їх своєчасного прибуття

Постійно

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ

30.    

       Подання звернень до органів Національної поліції України щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, для їх розшуку, затримання і доставки до Дрогобицько-Бориславського ОРВК

У п’ятиденний   термін після проведення оповіщення

       Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради

31.    

       Своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час

Постійно

     Керівники підприємств, організацій, установ

32.    

     Організація повідомлень у семиденний строк Дрогобицько-Бориславський ОРВК про військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами

Постійно

     Комунальна установа «Трускавецька міська лікарня»

33.    

     Проведення медичних переосвідчень військовозобов’язаних, які попередньо були визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час

У терміни, визначені

Дрогобицько-Бориславським ОРВК

     Дрогобицько-Бориславський ОРВК,       відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ

34.    

     Проведення заходів щодо відновлення на військовому обліку громадян віком від 45 до 60 років на підставі змін до діючого законодавства щодо збільшення термінів перебування військовозобов’язаних у запасі

У терміни, визначені

Дрогобицько-Бориславським ОРВК

Дрогобицько-Бориславський ОРВК,       відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ

35.    

     Складення і подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

до 01.12.2018

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ

36.    

     Перевірка стану військового обліку та бронювання в органах місцевого самоврядування, на підприємствах та установах

За графіком перевірок, в терміни, визначені розпорядженням міського голови № 4-р, від 04.01.2018

     Дрогобицько-Бориславський ОРВК,     відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконкому Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ

37.    

   Проведення засідання виконкому Трускавецької міської ради для розгляду питання повноти і якості виконання спланованих заходів, стану військового обліку, бронювання на підприємствах, в установах, організаціях

до 15.01.2019

   Виконком Трускавецької міської ради,     відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення, Дрогобицько-Бориславський ОРВК

 

 

Заступник міського голови                                                            О. Балицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

від 26.01.2018р. № 39 -р

ПЛАН

проведення тренувань і занять з адміністраціями дільниці оповіщення

на території м. Трускавець Львівської області на 2018 рік

№ з/п

Захід

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1.

Тренування з адміністрацією дільниці оповіщення м. Трускавець:

– з практичного розгортання дільниці оповіщення, заняття з працівниками адміністрації дільниці

13

13

12

2.

Заняття з адміністрацією дільниці оповіщення м. Трускавець:

– з адміністрацією дільниць оповіщення

13

– з адміністрацією пункту попереднього збору військовозобов’язаних та техніки

13

12

Заступник міського голови                                                           О. Балицький

Перейти до вмісту