РІШЕННЯ № 378 від 22 грудня 2016 року Про бюджет м. Трускавця на 2017 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДВАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від 22 грудня 2016 року                      № 378
                                                                                                                                                   

  Про бюджет м. Трускавця                                                                                        

 на 2017 рік

Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», керуючись п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Визначити на 2017 рік:

– доходи бюджету м. Трускавця у сумі 234878,7 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду бюджету м. Трускавця 225787,1 тис.грн, доходи спеціального фонду бюджету м. Трускавця 9091,6 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку 3390,0 тис.грн  згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– видатки бюджету м. Трускавця у сумі 234878,7 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду бюджету м. Трускавця 202987,1 тис.грн, видатки спеціального фонду бюджету м. Трускавця 31891,6 тис.грн;

– профіцит загального фонду бюджету м.Трускавця у сумі 22800,0тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця у сумі 22800,0тис.грн згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 202987,1 тис.грн. та спеціальному фонду 31891,6 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету м.Трускавця в сумі 500,0тис.грн.

4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету м. Трускавця у сумі 500,0тис.гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Трускавця на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці (код 2110);

нарахування на оплату праці (код 2120);

медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);

продукти харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

соціальне забезпечення (код 2700).

7. Затвердити у складі видатків бюджету м. Трускавця кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 40368,1тис.грн згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8.Затвердити на 2017 рік граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головних розпорядників коштів бюджету м. Трускавця згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету м. Трускавця, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця:  

10.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плат; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

10.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.3. У місячний термін підготувати й подати на розгляд міської ради програми, які не затверджені і кошти на реалізацію яких передбачені в додатку № 5 до цього рішення.

10.4. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним і спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

10.5. Провести оптимізацію видатків, мережі та штатів бюджетних установ, обмежити необґрунтоване збільшення фактично зайнятих посад, надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру за наявності труднощів у фінансуванні інших першочергових видатків.

10.6. Приймати активну участь у державних та обласних цільових програмах, що потребують співфінансування та вносити відповідні пропозиції до бюджету м.Трускавця для виділення коштів на виконання даних програм.

11. Установити, що у загальному фонді бюджету м. Трускавця на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що прийняті міською радою рішення стосовно проведення окремих видатків і реалізації програм виконуються лише в межах виділених на 2017 рік коштів відповідно до бюджетних показників.

14. Виконавчому комітету міської ради:

14.1. Привести показники з мережі, штатів і контингентів бюджетних установ у відповідність із розмірами коштів, передбаченими на їх утримання у 2017 році.

14.2.Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у бюджетній сфері.

15. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак):

– видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати і спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;

– кошти з міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державного казначейства;

 – фінансування об’єктів будівництва або реконструкція яких передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку проводити після затвердження програми соціально – економічного розвитку м.Трускавця на 2017 рік;

–  врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, при складанні і виконанні розпису бюджету м. Трускавця на 2017 рік.

16. Надати право керівникам самостійний структурних підрозділів міської ради за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» встановлювати розмір премії заступникам керівників, а також іншим  працівникам у межах затверджених видатків на оплату праці.

17. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

Міський  голова                                                                 А. Кульчинський

 додатки

      поіменне голосування

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *