Про внесення змін в рішення Трускавецької міської ради №166 від 19.05.2016 року «Про встановлення розмірів орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавця

Про внесення змін в рішення

Трускавецької міської ради№166

від 19.05.2016 року «Про встановлення

розмірів орендної плати та земельного

податку за земельні ділянки, які перебувають

у комунальній власності територіальної

громади м. Трускавця та у власності

фізичних та юридичних осіб».

З метою зменшення фінансового навантаження на землекористувачів та власників земельних ділянок, спонукання їх до використання землі за цільовим призначенням та зменшення кількості об’єктів на території міста які знаходяться в недобудованому стані більше трьох років та знаходяться в занедбаному стані , беручи до уваги пропозиції робочої групи створеної розпорядженням міського голови №252-р від 19.06.2016року, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Розділом ХІІІ Податкового кодексу України ,Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок встановлення розмірів орендної плати та земельного податку в м. Трускавець за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавець та у власності фізичних та юридичних осіб (додаток 1 ).
 2. Провести перегляд орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Трускавця, які передані в оренду, шляхом укладання додаткової угоди «Зміна умов договору оренди землі», в частині оплати в порядку, встановленому чинним законодавством з метою приведення у відповідність до вимог цього рішення.

             3.Рішення 12 сесії Трускавецької міської ради 7 скликання від 19травня 2016 року №166 «Про встановлення   розмірів орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавця та у власності фізичних та юридичних осіб» вважати такими, що втратило чинність.

 1. Внести зміни до рішення Трускавецької міської ради №789 від 30.01.2015року «Про встановлення місцевих податків та зборів на території     м. Трускавця» доповнивши додаток №1 цього рішення пунктом 3.4.4 такого змісту:

№ п/п

                   Назва податку

Розмір податку встановленого міською радою

3.4.4

Земельний податок на земельні ділянки , які передані у власності фізичних та юридичних осіб для будівництва та обслуговування будівель та споруд комерційного призначення   будівництво на , яких не закінчено.

1% відсотки від їх нормативної грошової оцінки будівництво на якій не закінчено за період, до трьох   років з дня реєстрації права власності на землю;

1,25 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено більше 3 років до 4 років включно, з дня реєстрації права власності на землю;

 

1,50 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено більше 4 років до 5 років включно, з дня реєстрації права власності на землю;

1,75 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено більше 5 років  до   6 років включно, з дня реєстрації права власності на землю;

2,0 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено більше 6 років до   7 років включно, з дня реєстрації права власності на землю;

-2,25 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено більше 7 років до   8 років включно, з дня реєстрації права власності на землю;

-2,50 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено більше 8 років до   9 років включно, з дня реєстрації права власності на землю;

-2,75 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено більще 9 років до 10   років включно, з дня реєстрації права власності на землю;

3,0 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено за 10   років і більше, з дня реєстрації права власності на землю;

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний).                

           Міський голова                                                         А.Кульчинський

 

                                                                                                        

                                                                                                       Додаток 1

До рішення     сесії Трускавецької міської ради 7 скликання   №

від                                              2019р.    

                                                                                        

Порядок

встановлення розмірів орендної плати на земельні ділянки , які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Трускавця в особі Трускавецької міської ради

1.Загальні положення

 

1.1. Порядок встановлення розмірів орендної плати на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Трускавця в особі Трускавецької міської ради (надалі – Порядок), розроблений з метою стимулювання та спонукання землекористувачів до використання земельних ділянок за цільовим призначенням та зменшення на території міста кількості об’єктів незавершеного будівництва , будівництво яких триває більше трьох років, запровадження прозорого підходу до встановлення диференційованих відсотків від нормативної грошової оцінки при встановленні (зміні, перегляді) розміру орендної плати .

1.2. Порядок розроблено згідно до вимог:

 • Земельного кодексу України;
 • Податкового кодексу України;
 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закону України «Про оренду землі»;
 • Закон України «Про іпотеку»;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Інших нормативних актів.

           1.3. Порядок регламентує:

– принципи встановлення розміру орендної плати за землю;

– процедуру встановлення розміру орендної плати за землю;

– порядок внесення орендної плати за землю.

         1.4 Визначення термінів:

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1.4.1. Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

1.4.2. Об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній власності.

1.4.3. Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

1.4.4. Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

1.4.5. Об’єкт незавершеного будівництва – це об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства.

 

 

 

                    

 1. Розмір, форма і порядок внесення орендної плати

 

2.1. Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі.

2.2. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення   орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, які   встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

2.3. Орендна плата за землю обчислюється та сплачується з дня виникнення права користування земельною ділянкою або закінчення попереднього договору оренди.

2.4. Договором оренди землі повинна передбачатися щомісячна орендна плата за землю виходячи з її річного розміру, визначеного в розділі 3 цього Порядку.

2.5. Орендна плата вноситься орендарем у строк, визначений договором оренди, відповідно до вимог чинного законодавства.

2.6. У разі припинення права користування земельною ділянкою, плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі в користуванні у поточному році.

2.7. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

2.8. Базою для обчислення орендної плати за землю   є нормативна грошова оцінка земельної ділянки.

 

 1. Порядок розрахунку розмірів орендної плати за землю

3.1 Орендна плата на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності, справляється у грошовій формі і не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки.      

3.2. Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності може бути більшою 12 відсотків нормативної грошової оцінки, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

3.3. Розмір річної орендної плати на земельні ділянки встановлюється на рівні :

3.3.1 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для всіх суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних , юридичних осіб), які зареєстровані в місті Трускавці як платники податків ;

3.3.2 4.5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для суб’єктів   підприємницької діяльності (фізичних , юридичних осіб), які не зареєстровані в місті Трускавці як платники податків;

3.3.3 з метою зменшення   об’єктів незавершеного будівництва на території міста, які протягом тривалого проміжку часу не прийняті в експлуатацію відповідно до законодавства України, розмір річної орендної плати за земельні ділянки надані юридичним та фізичним особам для нового будівництва встановити на рівні :

–     3,00% від нормативної грошової оцінки будівельні роботи на яких не закінчено до 3 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою;

–     3,25% від нормативної грошової оцінки будівельні роботи на яких не закінчено протягом 3 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою;

–     3,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 4 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою;

–       3,75 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 5 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою;

–     4,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 6 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою;

–       4,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 7 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою;

–       5,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 8 з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       5,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 9 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою –

            6,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 10 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       6,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 11 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–        7,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 12 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       7,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 13 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       8,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 14 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       8,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 15 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       9,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 16 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       9,5 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 17 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       10,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 18 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       10,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 19 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       11,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 20 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       11,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 21 років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою

–       12,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 22 і більше років з дня реєстрації права користування земельною ділянкою –      

3.3.4 Розмір річної орендної плати за земельні ділянки на яких ведуться будівельні роботи з реконструкції об’єктів нерухомості встановити на рівні :

–     3,00% від нормативної грошової оцінки будівельні роботи на яких не закінчено до 3 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкції) ;

–    3,25% від нормативної грошової оцінки будівельні роботи на яких не закінчено протягом 3 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–     3,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 4 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–       3,75 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 5 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–     4,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 6 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–       4,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 7 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–       5,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 8 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкції);

–       5,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 9 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–         6,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 10 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкції);

–       6,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 11 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкції);

–       7,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 12 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–       7,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 13 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт ;

–       8,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 14 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкції);

–       8,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 15 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–       9,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 16 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–       9,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 17 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкції);

–       10,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 18 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–       10,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 19 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкції);

–       11,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 20 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт ;

–       11,50 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 21 років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

–       12,00 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом 22 і більше років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт(реконструкції) ;

3.3.5 з метою приведення в належний стан зовнішнього вигляду тимчасових споруд (кіосків та павільйонів) , які розташовані на території міста, розмір річної орендної плати на земельні ділянки на яких розміщені такі споруди   встановити на рівні 9 % від нормативної грошової оцінки землі, окрім тих земельних ділянок зовнішній вигляд тимчасових споруд ( кіосків та павільйонів), які розміщені на них , погоджено архітектурно – містобудівною радою при управлінні містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької міської ради та інспекцією з благоустрою Трускавецької міської ради.

           

 

 

 1. ЗМІНА РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

4.1. Встановлений згідно з розділом 3 цього Порядку розмір орендної плати підлягає обов’язковому перегляду у разі:

а/ зміни функціонального або цільового   використання земельної ділянки, передбаченого договором;

б/ зміни розміру земельного податку;

в/ змін в діючому законодавстві;

г/ змін нормативної грошової оцінки.

д/ закінчення будівельних робіт на земельній ділянці та здачі об’єкта нерухомості в експлуатацію.

4.2. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється у зв’язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки.

4.3. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини, що підтверджено належними документами.

Рішення про зменшення орендної плати приймається Трускавецькою міською радою.

4.4   внесення змін в існуючі   договори оренди землі з врахуванням розміру орендної плати визначеної пунктом 3.3 розділу 3 цього Порядку проводити при поновленні землекористувачами терміну дії договорів оренди.

4.5. У інших випадках перегляд розміру орендної плати може здійснюватися лише за письмовою згодою сторін та у порядку, визначеному договором оренди земельної ділянки.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ.

 

5.1. Орендна плата вноситься орендарем щомісячно згідно умов договору оренди.

5.2. Плата за оренду землі зараховується до міського бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

5.1. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органів державної фіскальної служби, повнотою і своєчасністю сплати орендної плати за землю   до міського бюджету здійснює Дрогобицька ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області та Управління містобудування , архітектури та землекористування Трускавецької міської ради.

  

             Секретар ради                                           Пономаренко Н.А.

                                  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Трускавецької міської ради

Про внесеня змін в рішенняТрускавецької міської ради№166 від 19.05.2016 року «Про встановлення   розмірів орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної

громади м. Трускавця та у власності фізичних та юридичних осіб».

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми.

Земельний фонд є основним скарбом територіальної громади міста Трускавця. Ефективне використання земельних ділянок є основою динамічного розвитку міста. Оренда землі є важливою умовою підприємницької діяльності. Від досконалості орендних відносин, зокрема рівня орендної плати залежить зацікавленість суб’єктів у розвитку підприємницької діяльності. Орендна плата є важливим за значення джерелом наповнення місцевих бюджетів. Статтею 288 Податкового кодексу України встановлено максимальні розміри орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності тому виникла необхідність встановити новий розмір орендної плати на землі не сільськогосподарського призначення на території міста. Проблема полягає у коригуванні нормативного документа, який би встановлював порядок нарахування орендної плати за користуванням земельними ділянки не сільськогосподарського призначення зайнятими довгобудами та користування земельними ділянками суб’єктами підприємницької діяльності .які не зареєстровані в місті Трускавець платниками податків .   Аналіз надходжень від оренди землі комерційного призначення показує, що надходження коштів до міського бюджету від орендної плати за землю можна збільшити.       

Кошти за оренду земельних ділянок скеровуються до місцевого бюджету. Тому диференціація розмірів орендної плати з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок, які здаються в оренду, а також реалізації завдань стратегії розвитку земельних відносин в місті дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

Метою даного регулювання є вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від місця реєстрації платника податків та ліквідації на території міста довгобудів.

З метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності міста, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та приведення у відповідність із нормами Закону України «Про оренду землі» даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території міста у відповідність до норм чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.

2.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання:

            Повноваження по встановленню розмірів орендної плати за земельну ділянку надані чинним законодавством відповідним міським радам. Змінити розмір податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом

укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечити нормам діючого законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливе тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту – рішення міської ради відповідно до норм чинного законодавства.

 1. Визначення цілі регулювання регуляторного акта.

Цілями розробки та затвердження положення «Про встановлення   розмірів орендної плати та земельного податку   за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавець» є:

– встановлення соціально – справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

– забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;

– задоволення інтересів територіальної громади за допомогою найбільш ефективного використання земель;

– ліквідація довгобудів на території міста;

– збільшення доходів до місцевого бюджету за рахунок вільного обігу земельних ділянок на ринку та прав на них , забезпечення повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

– збільшення надходжень до загального фонду міського бюджету за рахунок перегляду розміру ставок за оренду землі дасть можливість направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста;

– можливість вирішення питань оренди землі на території міста в межах чинного законодавства України.

     Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

– удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;

– впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати.

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

Під час розроблення порядку «Про встановлення   розмірів орендної плати та земельного податку   за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавця» було розглянуто такі альтернативні способи визначених цілей:

– неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

– регулювання вищезазначеної проблеми  на державному рівні;

– прийняття міською радою рішення «Про встановлення   розмірів орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавця»

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства. Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентує детальний механізм визначення орендних ставок на земельні ділянки.

Прийняття третьої альтернативи дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

Тому вона є прийнятною.

      

 1. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
 2. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість спростити, удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм надання земельних ділянок в оренду.
 3. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду міста, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.
 4. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.
 5. Укладання договорів оренди земельних ділянок та внесення змін до діючих договорів оренди.
 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Запропонований проект рішення не потребує додаткових фінансових витрат міської ради.

Запровадження даного регулювання:

– покращить умови започаткування та ведення підприємницької діяльності, сприятиме ефективному використанню земельних ресурсів та вкладанню інвестицій в їх господарське освоєння.

– спонукатиме орендарів до завершення розпочатих будівельних робіт, що призведе до зменшення довгобудів на території міста ;

– збільшаться надходжень орендної плати за землю до бюджету міста.

Зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта є зміни чинного законодавства.

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям даного регуляторного акта вигоди одержать: міська влада, суб’єкти господарювання, населення.

Суб’єкт  

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Наповнення доходної частини місцевого бюджету та можливість реалізації соціальних програм міста внаслідок надходжень до міського бюджету.

Зменшення довгобудів на території міста.

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу та можливим веденням договірної роботи з землевласниками.

Суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни

– Створення рівних умов конкуренції;

– прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за   землю.

Витрати пов’язані з сплатою розміру орендної плати, податку за користування землею; з необхідністю переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства.

Населення

Прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за   землю.

Місто стане привабливішим та чистішим.

Відсутні

 1. 8. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

 1. Показники результативності регуляторного акта.

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту буде надходження коштів до міського бюджету від плати за оренду земельних ділянок.

       Передбачається збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та визначення справедливих ставок орендної плати.

       Ефективне використання земель міста.

       Зменшення довгобудів на території міста.

       Рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в мережі Інтернет, на офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до міського бюджету плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів та звітності міської ради.

     Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

          Показником результативності зазначеного рішення є статистичні дані

( надходження від сплати орендної плати за землю та кількість переукладених договорів)..

       Базове відстеження буде здійснюватися після набрання чинності регуляторним актом, повторне – через рік з дня набрання ним чинності.

          Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб впродовж 1 місяця з дня оприлюднення проекту рішення сесії Трускавецької міської ради та відповідного аналізу регуляторного впливу на адресу: м. Трускавець , вул. Бориславська.1

Контактний телефон (247)5-14-86; 5-13-98.

Розробник: Управління містобудування, архітектури та землекористування

 

Міський голова                                                   Кульчинський А.Б.