Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок Крамару О.Б.

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ ШОСТОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

Від ___ ____________20____ р.              № ____

 

 

Про надання  дозволу  на виготовлення

проектів землеустрою щодо відведення

земельних ділянок  Крамару О.Б.         

 

Розглянувши заяви Крамара Олега Богдановича, керуючись   ст.ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

 

1. Дати дозвіл Крамару Олегу Богдановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,100 га по вул. Л. Українки,25, для обслуговування житлового будинку, з подальшою передачею у власність, за рахунок земель міської ради не наданих  у власність чи  користування.

2. Дати дозвіл Крамару Олегу Богдановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0254 га по вул. Л. Українки,25, для ведення садівництва, з подальшою передачею у власність, за рахунок земель міської ради не наданих  у власність чи  користування.

3. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                              А.Кульчинський