Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шевченка,17 в місті Трускавець

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ ШОСТОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

Від ___ ____________20____ р.              № ____

 

 

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки по вул. Шевченка,17

в місті Трускавець         

 

Розглянувши заяву Дюк Роксолани від імені якої виступає Дурбак Роман Володимирович згідно Довіреності  від 30.08.2014року серія НАА №268282  керуючись   ст.ст. 12, 123 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

 

1. Дати дозвіл Дюк Роксолані на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1 га по вул. Шевченка,17  для  обслуговування житлового будинку, за рахунок земель міської ради не наданих  у власність чи  користування.

2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  

 

 

 

Міський голова                                                              А.Кульчинський