Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про затвердження складу та положення про Комісію з надання житлових субсидій, пільг, допомог малозабезпеченим сім’ям та з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам в новій редакції

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від                   2019 року       №  

 

Про затвердження складу та положення про
Комісію з надання житлових субсидій, пільг,
допомог малозабезпеченим сім’ям та з питань
призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам в новій редакції

       Керуючись ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №1 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області від 29.08.2019р № 1389/03.02-36,на виконання постанови Кабінету Міністрів від 21.10.1995р. №848 «Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», від 24.02.2003р. №250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги малозабезпеченим сім’ям», від 29.01.2003р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», від 8 червня 2016 року №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити в новій редакції:
     1.1. Склад комісії з надання житлових субсидій, пільг, допомог малозабезпеченим сім’ям та з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам згідно додатку № 1;
     1.2. Положення про комісію з надання житлових субсидій, пільг, допомог малозабезпеченим сім’ям та з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі – Комісія) згідно додатку № 2.
 1. Установити, що у разі персональних змін у складі Комісії або відсутності осіб, які входять до складу Комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою або інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу Комісії.
 2. Визнати рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 249 від 26.12.2017 року «Про утворення комісії з надання житлових субсидій, пільг, допомог малозабезпеченим сім’ям та з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» таким, що втратило чинність
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко.

Міський голова                                                                А.Кульчинський

 

                                                                                                                                                             Додаток № 1
                                                                                                                                             до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                             №          від              

 

С К Л А Д   К О М І С І Ї
з надання житлових субсидій, пільг, допомог малозабезпеченим сім’ям
та з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам
 1. Н.Пономаренко – голова комісії, секретар міської ради;
 2. В.Ільницька – заступник голови комісії, начальник управління праці та соціального   захисту населення;
 1. Л.Белей –   секретар комісії, головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення
Ч л е н и   к о м і с і ї :
 1. Н.Шуляк   – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №1 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України у Львівській    області;
 1. О.Гарасимяк – заст.начальника управління праці та соціального захисту населення,  начальник відділу грошових виплат та компенсацій;
 1. Н.Корж – заступник начальника фінансового управління;
 2. О.Савченко – начальник юридичного відділу;
 3. І.Стасик   – депутат Трускавецької міської ради, головний лікар КНП «Трускавецька міська лікарня»;
 1. М.Роман – директор Трускавецької міської філій Львівського обласного центру зайнятості;
 1. О.Костишин       – директор Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Керуюча справами                                                                                   О.Петранич

 

  

                                                                                                                                                             Додаток № 2
                                                                                                                                             до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                             №          від              

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з надання житлових субсидій, пільг, допомог малозабезпеченим сім’ям та з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам
 1. Це Положення регулює питання діяльності комісії з надання житлових субсидій, пільг, допомог малозабезпеченим сім’ям та з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі – комісія).
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, зокрема постановами Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р. №848 «Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами та доповненнями), від 24.02.2003р. №250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги малозабезпеченим сім’ям», від 29.01.2003 р. №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»,   від 8 червня 2016 року №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» а також цим Положенням та іншими нормативними актами.
 3. Організовує роботу комісії голова. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.
 4. Секретар комісії за рішенням голови комісії забезпечує скликання засідань комісії, у трьохденний термін складає протоколи, доводить до відома зацікавлених осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію і забезпечує її збереження. У разі відсутності секретаря комісії обов’язки секретаря комісії щодо ведення і складання протоколу виконує один із членів комісії.
 5. Матеріали на розгляд комісії готує відділ грошових виплат та компенсацій та відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захис­ту населення Трускавецької міської ради
 6. Комісія має право одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
 7. Формою роботи комісії є засідання, яке проводиться не менш ніж один раз в місяць, по мірі надходження заяв. Засідання комісії вважається правомірним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу комісії. На засідання комісії можуть запрошуватись керівники місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх структурних підрозділів, громадських організацій та заявники.
 8. Комісія розглядає заяви окремих громадян для призначення (не призначення) житлових субсидій, пільг та допомог малозабезпеченим сім’ям, виходячи з конкретних обставин. Рішення приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
 9. 9. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою комісії, заступником голови комісії, секретарем та членами комісії. Рішення комісії є підставою для призначення житлової субсидії, пільги, допомоги малозабезпеченим сім’ям, а також призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.                     

Керуюча справами                                                                                     О.Петранич

Перейти до вмісту