Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про наданнягрошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг бійцям-добровольцям АТО на 2019рік

УКРАЇНИ

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівськоїобласті

(______________ сьомого демократичного скликання)

Р І Ш Е ННЯ

 

Від   __ ________ 2019 року                   № _____

 

 

Про наданнягрошової компенсації

на оплату житлово-комунальних послуг

бійцям-добровольцям АТО на 2019рік

З метою посилення соціального захисту бійців-добровольців АТО(ООС) та надання додаткових соціальних гарантій в частині відшкодування коштів на оплату житла і комунальних послуг, на виконанняПрограми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 роки, враховуючи лист командира служби розвідки Української добровольчої армії від 25.09.2019р № 17, керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                     В И Р І Ш И Л А: 

 1. Надати одноразову грошовукомпенсацію на оплату житлово-комунальних послуг на 2019рік бійцям-добровольцям АТО (ООС) в розмірі 20 000 грн кожному.

        2.Затвердити Порядок наданняодноразової грошовоїкомпенсації на оплату житлово-комунальних послугбійцям-добровольцям АТО на 2019 рік(далі – Порядок),             згіднододатку.

 1. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради (п. В. Ільницька) забезпечити призначення та виплату грошових компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг бійцям-добровольцям АТО відповідно до Порядку затвердженого пунктом2 даного рішення.
 2. Фінансовомууправлінню (п. М. Федоричак) забезпечитифінансуваннягрошових компенсаційна оплату житлово-комунальних послуг за рахуноккоштівміського бюджету, передбачених на соціальнийзахист.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, екології, санаторно-курортної сфери та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

                                                                                       Міський голова                                                А. Кульчинський


Додаток

до рішенняТрускавецькоїміської ради

від ____.__.2019 р. № ___

 

                                                                                                                                                                                                                                           

ПОРЯДОК

надання одноразовоїгрошової компенсації

на оплату житлово-комунальних послуг

бійцям-добровольцям АТО на 2019 рік

 

 1. Цей Порядок визначає механізм наданняодноразової грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послугбійцям-добровольцям АТО на 2019 рік за рахунок коштів міського бюджету, відповідно до Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 рокита бюджету міста Трускавця на 2019 рік.
 2. Дія цього порядку поширюється набійців-добровольців АТО, які постійно проживають в м. Трускавець.
 3. Призначення та виплата одноразової грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на 2019 рік на соціальний захист.
 4. Для отримання такої компенсаціїбійцям-добровольцям АТО необхідно подати заяву на ім’я начальника управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради (далі – управління).

 До заяви необхідно додати:

 • копію паспорта;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідку про склад сім’ї;
 • копію пільгового посвідчення про встановлення статусубійця-добровольця АТО, виданого Львівською обласною радою.
 1. У разі звернення за виплатою грошової компенсації за фактичним місцем проживання, боєць-доброволець АТО подає акт фактичного проживання та довідку, видану уповноваженим органом за місцем реєстрації, про те, що він на обліку не перебуває та пільг чи грошових допомог на оплату житлово-комунальних послуг не отримує.
 2. Разом із копіями подаються оригінали документівдля звірки.
 3. Якщо особа має право на декілька видів компенсацій, то за її вибором їй надається тільки один вид.
 4. 8.  Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім’я, по батькові і серію та номер діючого паспорта.
 5. У разі потреби управління має право проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання заявників.
 6. Розмір одноразової грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послугбійцям-добровольцям АТО на 2019 рік на одну особу становить 20 000 грн.

12.Виплата компенсації здійснюється шляхом перерахування коштів через поштові відділення за місцем проживання заявника або на особисті банківські рахунки одержувачів на підставі виплатних документів  управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.

 1. У разі смерті особи, якій була призначена одноразова грошова компенсація, але через незалежні від управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради причини (фінансування в неповному обсязі, недостатні лімітні асигнування) не була своєчасно виплачена, компенсація може бути виплачена членам сім’ї померлого, які фактично проживали разом з ним.

        Вказанавиплата проводиться членам сім’їпомерлогоза умови поданняупродовж шести місяців з дня смерті:

–         письмової заяви;

–         документа, щопосвідчує особу заявника (паспорт);

–         копіїсвідоцтва про смерть;

–         довідки про факт проживаннячленів  сім’ї разом з отримувачем компенсації.

                                                                             Секретар міської ради                                                   Н.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти до вмісту