Про інформування ПрАТ «Трускавецькурорт» (філія ПрАТ «Трускавецькурорт» ГГРЕС) щодо експлуатації , контроль та збереження режиму використання території І-ї санітарної зони охорони мінеральних джерел м.Трускавець

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(____________________  СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  ___  __________ 2016 року                           

          

 

Про інформування ПрАТ «Трускавецькурорт»

(філія ПрАТ «Трускавецькурорт» ГГРЕС) щодо

експлуатації , контроль та збереження  режиму використання

території І-ї санітарної зони охорони мінеральних джерел м.Трускавець

 

 

            З метою охорони навколишнього природного середовища, збереження природних ресурсів міста та здійсненням контролю за використанням та охороною надр, керуючись ст. 25, п. 2 ст. 18 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 31 Закону України  “Про курорти”, ст. 7, 9 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», ч.2 ст.113 Земельного Кодексу України,  на виконання Постанови Ради Міністрів Української РСР від 09.11.1981р. №548 “Про межі округів зон санітарної охорони по курорту Трускавець”, з метою збереження режиму використання території І-ї санітарної зони охорони мінеральних джерел, на виконання рішення Трускавецької міської ради №80 від 24.03.2011 року «Про забезпечення виконання чинного законодавства щодо господарської діяльності в курортному парку» а також рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради №215 від 21.27.2011р. «Про розгляд припису головного державного санітарного лікаря м. Трускавець Когут Н.М. №1428/02 від 19.07.2011 року» щодо заборони надання послуг суб’єктами господарювання, а також рішення №57 від 24.12.2015 року Трускавецької міської ради, враховуючи вищезазначене, міська рада

 

 

В И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 

 

            1. Заслухати інформацію ПрАТ «Трускавецькурорт» (філія ПрАТ «Трускавецькурорт» ГГРЕС) щодо експлуатації, контролю та збереження  режиму використання території І-ї санітарної зони охорони мінеральних джерел м. Трускавець» (аналітична записка додається на __ аркушах) та взяти до відома.

 

            2.  Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову м. Трускавець (Кульчинський А.Б.).

                         


      Міський  голова                                                                    А.Кульчинський