Рішення виконавчого комітету № 28 від 26.03.2020р.”Про затвердження субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 20

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 26 березня 2020 року       28                                                                     

Про затвердження субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2020 рік

          Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 25 березня 2020 року № 212/0/5-20 «Про виділення субвенції» керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Трускавецької міської ради:

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету м.Трускавця на 2020 рік за ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», на суму 504307,00 (п’ятсот чотири тисячі триста сім) гривень.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету міста Трускавця на 2020 рік згідно з додатком.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2020 рік.
  4. Для проведення капітальних видатків передати кошти субвенції із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
  5. Відділу освіти (О.Лобик) забезпечити цільове та в повному обсязі використання коштів субвенції.
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка.

Міський голова                                                                           А.Кульчинський

                                                   

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Додаток
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      від  26.03.2020р.   № 28

Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2020 рік

                                                                                                      Грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

Споживання

з них

Розвитку

Всього

У тому числі бюджет розвитку

Споживання

з них

Розвитку

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

0610000

 

 

Відділ освіти Трускавецької міської ради

 

453687,00

 

453687,00

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

50620,00

50620,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

504307,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

453687,00

453687,00

0,00

0,00

0,00

50620,00

50620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504307,00

Разом видатків

453687,00

453687,00

0,00

0,00

0,00

50620,00

50620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504307,00

Керуюча справами                                                                                       О.Петранич