Рішення виконавчого комітету № 39 від 04.06.2020р.”Про видачу дублікату свідоцтва на право власності взамін втраченого на квартиру”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 04 червня 2020 року               № 39
Про видачу дублікату свідоцтва на право
власності взамін втраченого на квартиру
         Згідно ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Положення про Управління комунальної власності затверджене рішенням Трускавецької міської ради № 85 від 11.02.2016р., беручи до уваги інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого щодо об’єкта нерухомого майна № 203999535 від 13.03.2020р. та подані документи від гр.________________:
– заява від 13.03.2020 року;
– газета з оголошенням;
– копія довідки КП ЛОР «Дрогобицьке МБТІ та ЕО » № 65 від 10.03.2020 року;
– копія паспорта;
– копія свідоцтва про смерть,
виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Дозволити управлінню комунальної власності Трускавецької міської ради підготувати та видати дублікат свідоцтва про право власності взамін втраченого на квартиру № __ по вул.____________ виданого відділом приватизації державного житлового фонду при Трускавецькій міській адміністрації на ім’я: гр.__________________, згідно розпорядження органу приватизації № 191 від 03.06.1994р.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.                            

Міський голова                                                                                   А. Кульчинський