Рішення виконавчого комітету № 60 від 09.07.2020р.”Про внесення змін до складу комісій виконавчого комітету Трускавецької міської ради”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 09 липня   2020 року               № 60

Про внесення змін до складу
комісій виконавчого комітету
Трускавецької міської ради    

            Керуючись ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради № 546 від 17.06.2020р. та управління ЖКГіБ № 53 від 19.05.2020 та № 67 від 11.06.2020р., управління розвитку міста, враховуючи кадрові зміни, виконавчий комітет Трускавецької міської ради 

В И Р І Ш И В :

  1. Внести зміни до складу комісій виконавчого комітету (згідно додатку 1), які були затверджені рішеннями виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 341від 24.11.2016р., № 66 від 27.03.2018р., № 267 і № 268 від 06.12.2018р. та № 75 від 23.04.2019р.
  2. Ліквідувати комісії виконавчого комітету (згідно додатку 2), які були затверджені рішеннями виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 197 від 19.10.2017р. та № 82 від 03.05.2018р.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету О.Петранич.

Міський голова                                                                 А.Кульчинський

          Додатки.