Про припинення ПАТ «Санаторно –готельному комплексу «Дніпро – Бескид» права постійного користування земельними ділянками та надання земельних ділянок у користування на умовах оренди

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

( _____________________ СЕСІЯ СЬОМОГО   ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ )

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від                           2016   року                   

Про припинення ПАТ «Санаторно

–готельному комплексу «Дніпро – Бескид»

права постійного   користування  земельними

ділянками та надання земельних ділянок у

користування на умовах оренди

 

Розглянувши заяву ПАТ Санаторно-готельного комплексу «Дніпро -Бескид»,  керуючись ст.ст.12, 92, 93,123, 124, 141,142 Земельного кодексу України,  Законом України “Про оренду землі”, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

1. Припинити Приватному акціонерному товариству «Санаторно- готельного комплексу «Дніпро – Бескид» право постійного користування земельною ділянкою площею 1,1884 га по вул. Дрогобицькій, 33, кадастровий номер 4611500000:05:002:0002, наданої для будівництва та обслуговування санаторно – оздоровчих закладів, категорія земель – землі оздоровчого призначення для вчинення дій по зміні форми користування землею  на підставі добровільної відмови від права постійного користування земельною ділянкою.

1.1. Надати Приватному акціонерному товариству «Санаторно- готельного комплексу «Дніпро – Бескид» у користування на умовах оренди строком на ____р   земельну ділянку площею 1,1884 га по вул. Дрогобицькій, 33, кадастровий номер 4611500000:05:002:0002  для будівництва та обслуговування санаторно – оздоровчих закладів, категорія земель  – землі оздоровчого призначення за рахунок земель, що перебували в постійному користуванні Приватного акціонерного товариства «Санаторно- готельного комплексу «Дніпро – Бескид» .

2. Припинити Приватному акціонерному товариству «Санаторно- готельного комплексу «Дніпро – Бескид» право постійного користування земельною ділянкою площею 4,2070 га по вул. Мазепи, 1, кадастровий номер 4611500000:05:001:0001, наданої для будівництва та обслуговування санаторно – оздоровчих закладів, категорія земель  – землі оздоровчого призначення  для вчинення дій по зміні форми користування землею  на підставі  добровільної відмови від права постійного користування земельною ділянкою.

2.1. Надати Приватному акціонерному товариству «Санаторно- готельного комплексу «Дніпро – Бескид» у користування на умовах оренди строком на  ____р    земельну ділянку площею 4,2070га по вул. Мазепи, 1, кадастровий номер 4611500000:05:001:0001  для будівництва та обслуговування санаторно – оздоровчих закладів, категорія земель  – землі оздоровчого призначення за рахунок земель, що перебували в постійному користуванні Приватного акціонерного товариства «Санаторно- готельного комплексу «Дніпро – Бескид» .

3. Вважати таким ,що втратив чинність Державні акти на право постійного користування землею .серія ІІ-ЛВ №004901, виданий 16.12.1999р. Трускавецькою міською радою народних депутатів;

    4. Юридичній особі, якій  передано земельні ділянки  згідно цього рішення, використовувати їх за цiльовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельних ділянках (організації, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї), дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

5. Юридичній особі, якій надані земельні ділянки у користування на умовах оренд , зареєструвати право оренди в державному реєстрі речових прав. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

 

Міський голова                                                      А.Кульчинський