Рішення виконавчого комітету № 105 від 06.10.2020р.”Про зняття з квартирного обліку Кекіс Ганни Петрівни”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 жовтня 2020 року             № 105
 
Про зняття з квартирного обліку
Кекіс Ганни Петрівни

         Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.п.1. п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 224337495, № 224338825, № 224341682 від 17.09.2020р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку у зв’язку з покращенням житлових умов Кекіс Ганну Петрівну, яка перебуває на обліку з 03.03.1983р. в загальній черзі під № 3 та в списках першочергового одержання житла під № 11 з 16.02.1989р.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

           Міський голова                                                                     А. Кульчинський