Рішення виконавчого комітету № 143 від 04.11.2020р. “Про зняття з квартирного обліку”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 04 листопада 2020 року             № 143
 
Про зняття з квартирного обліку
Винар Марії Зеновіївни 

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.п.1. п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи заяву гр.Винар Марії Зеновіївни від 28.10.2020 року та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку згідно заяви, Винар Марію Зіновіївну, яка перебуває на обліку з 22.12.2003р. в загальній черзі під № 199 та в списках першочергового одержання житла під 56.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                         А. Кульчинський