РІШЕННЯ виконавчого комітету № 2 від 15.12.2020р. “Про збільшення обсягу субвенції з обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 15 грудня 2020 року            № 2                                                                   

Про збільшення обсягу субвенції з обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення

          Відповідно до статі 23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 24.11.2020 року № 1109/0/5-20 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.03.2020р. № 198/0/5-20 «Про виділення субвенцій з обласного бюджету», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету м.Трускавця на 2020 рік за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на компенсацію вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі бійців-добровольців АТО) та членів їх сімей, батьків, дружин і дітей загиблих та померлих учасників АТО (ООС), Героїв Небесної Сотні, на 1500,00 (одну тясячу п’ятсот) гривень.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету на 2020 рік згідно додатку.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2020 рік.
  4. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради (В.Ільницька) забезпечити цільове використання коштів субвенції.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко 

Міський голова                                                             А.Кульчинський


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Додаток 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         від 15.12.2020р.   № 2        

Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2020 рік

Код
Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвитку

0810000

 

 

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

1500,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1500,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                               О.Петранич