РІШЕННЯ виконавчого комітету № 14 від 15.12.2020р. “Про переоформлення облікової квартирної справи”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 15 грудня 2020 року             № 14
 
Про переоформлення
облікової квартирної справи
Смочкевич Ольги Анатоліївни 

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу УРСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, розглянувши заяви та подані документи Смочкевич Ольги Анатоліївни та Скіби Неллі Анатоліївни, яка діє від імені і в інтересах Яцкевич Лілії Тарасівни та Яцкевич Юлії Тарасівни, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 235709034 від 07.12.2020р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Переоформити облікову квартирну справу № 1423 Смочкевич Ольги Анатоліївни, особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку забезпеченістю її житлом за місцем попереднього проживання на сестру Яцкевич Лілію Тарасівну дитину із числа дітей позбавлених батьківського піклування.
На квартирному обліку перебуває з 23.05.2017р. в загальній черзі під № 262 складом сім’ї три особи (вона, сестра, сестра) та рахувати склад сім’ї Яцкевич Лілії Тарасівни дві особи: вона і сестра – Яцкевич Юлія Тарасівна.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                       А. Кульчинський