РІШЕННЯ виконавчого комітету № 48 від 04.03.2021р. “Про встановлення вартісного критерію малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА)”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 04 березня 2021 року               № 48 

Про встановлення вартісного критерію
малоцінних необоротних матеріальних
активів (МНМА)

        Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 року №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» (із змінами та доповненнями ), наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010р. № 1202 «Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»» (із змінами та доповненнями), ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Встановити з 01.03.2021р. вартісний критерій малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) для бюджетних установ та комунальних підприємств (установ) на рівні 20 тисяч гривень без ПДВ.
  2. Головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам комунальних підприємств та установ міста привести у відповідність до даного рішення накази про облікову політику.
  3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                                     А.Кульчинський