Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ виконавчого комітету № 57 від 04.03.2021р. “Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою вул.Центральна, 125-В, с.Уличне, Дрогобицький район, Львівська область”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 04 березня 2021 року               № 57          

Про розроблення детального плану
території земельної ділянки за адресою
вул.Центральна, 125-В, с.Уличне,
Дрогобицький район, Львівська область          

            Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши заяву Комаричко Н.Т. від 03.02.2021р., виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Дозволити розроблення “Містобудівної документації”, а саме детального плану території забудови земельної ділянки для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови (для будівництва та обслуговування майстерні по обробці каменю), згідно доданого графічного матеріалу по вул.Центральна, 125-В, с.Уличне, Дрогобицький район, Львівська область.
  2. Замовником детального плану території визначити Трускавецьку міську раду.
  3. Землекористувачу Комаричко Н.Т. забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
  4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:
            4.1. оприлюднення цього рішення на офіційному сайті міської ради з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
            4.2. оприлюднення проекту містобудівної документації та пояснювальної записки, розділу “Охорона навколишнього природного середовища” або звіту про стратегічну екологічну оцінку на офіційному сайті, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
            4.3. реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації;
            4.4. проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної документації;
            4.5. оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації.
            4.6. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                                                      А.Кульчинський

Перейти до вмісту