РІШЕННЯ виконавчого комітету № 58 від 04.03.2021р. “Про зняття з квартирного обліку Винницької Любові Іванівни”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 04 березня 2021   року            №  58
 
Про зняття з квартирного обліку
Винницької Любові Іванівни

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.п.1 п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 240444791 від 14.01.2021р. та свідоцтво на право власності від 17.12.1999р., пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку Винницьку Любов Іванівну у зв’язку із покращенням житлових умов. На обліку перебуває складом сім’ї дві особи з 21.01.1988р. в загальній черзі під № 44.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

           Міський голова                                                         А. Кульчинський