Про надання згоди на вилучення земельної ділянки з постійного користування Трускавецької міської ради.

 

                УКРАЇНА                                           ПРОЕКТ

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(______________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від                                    2016  року              

м. Трускавець

                 

Про надання згоди  на вилучення

земельної ділянки з постійного

користування Трускавецької міської ради.

      

           Розглянувши клопотання Крука Григорія Степановича, ст.ст. 12, 123  Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,    міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

      1. Дати згоду на вилучення земельної ділянки    площею 0,0460 га по вул. Стуса,1 корпус2, для обслуговування торгового павільйону Круку Григорію Степановичу з земель, що перебувають в постійному користуванні Трускавецької міської ради  у відповідності до Державного акту на право користування землею серія Б №059651  . 

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

             

  Міський голова                                                         А.Кульчинський