РІШЕННЯ виконавчого комітету № 77 від 01.04.2021р. “Про анулювання ПП «Рестхауз» дозволу № 55 на розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавці”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 01 квітня 2021 року             № 77

Про анулювання ПП «Рестхауз»
дозволу № 55 на розміщення
зовнішньої реклами у м.Трускавці

        Відповідно до ст.30 ч.1 п.п.13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», та рішення сесії міської ради від 26.03.2019 р. № 1261 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавці», розглянувши заяву приватного підприємства «Рестхауз» щодо анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Анулювати дозвіл № 55 на розміщення зовнішньої реклами, виданий на підставі рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради від 27.12.2019р. № 239, приватному підприємству «Рестхауз» у вигляді рекламного щита (одностороннього) розміром 3м х 6м по вул.Городище (навпроти ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття»).
  2. Виконавчому комітету Трускавецької міської ради внести зміни до договору та провести перерахунок плати за тимчасове користування місць розташування рекламних засобів з дати надходження заяви.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка.

             Міський голова                                                                                 А.Кульчинський