Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дрогобицька,29а

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(___________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  __ _______    _____ року                ____

 

Про надання дозволу  на виготовлення  технічної 
документаці
ї із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної  ділянки в натурі
(на місцевості) по вул. Дрогобицька,29а

 

Розглянувши заяву Домінко Ірини Вікторівни, керуючись   ст.ст. 12, 120,123  Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

1. Дати дозвіл Домінко Ірині Вікторівні на виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)    площею 0.0060га вул. Дрогобицькій ,29а  для  ведення комерційної діяльності (будівництво та обслуговування магазину) подальшим наданням у користування на умовах оренди за рахунок земель , що перебували в   користуванні  на умовах оренди у Фещак Софії Григорівни згідно договору оренди землі  ;

2. Домінко І.В. звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення технічної документації із землеустрою,  у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  

                              Міський  голова                                                                А.Кульчинський