РІШЕННЯ виконавчого комітету № 85 від 20.04.2021р. “Про затвердження субвенції з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 квітня 2021 року      № 85

Про затвердження субвенції з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік

          Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі рішення сесії Дрогобицької міської ради від 01.04.2021р. № 263 «Про внесення змін до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на виплату заробітної плати за квітень-травень поточного року, відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення викладачам Доброгостівської музичної школи, на суму 663300,00 (шістсот шістдесят три тисячі триста) гривень.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік згідно додатку 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік.
  4. Відділу культури міської ради забезпечити цільове та в повному обсязі використання коштів.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка.

Міський голова                                                                          А.Кульчинський

                                                                                            

                                                                                                                                                                     Додаток 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               від 20.04.2021р.   № 85

Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвитку

100000

 

 

Відділ культури Трускавецької міської ради

663300,00

0,00

543700,00

0,00

0,00

1011080

1080

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

663300,00

0,00

543700,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                                          О.Петрпнич