Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність по вул. І.Вишенського,16

 

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(___________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  __ _______    _____ року                ____

 

Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність  по вул. І.Вишенського,16

          

Розглянувши заяву Злупко З.Ф. та Опацької Н.В. , проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст.ст. 12, 118,186 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,     , міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер – 4611500000:03:007:0025) площею 0,0580 га по вул. Вишенського,16 Злупко Зеновію Федоровичу та Опацькій Наталії Василівні.                                                                                                                                                                                 

1.1. Надати у спільну сумісну власність Злупко Зеновію Федоровичу та Опацькій Наталії Василівні  земельну ділянку (кадастровий номер-4611500000:03:007:0025) площею 0,0580 га по вул.Вишенського,16, для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель присадибні ділянки індивідуальної житлової забудови, категорія земель –землі житлової та громадської забудови.

2.  Фізичним особам, яким  передано земельну ділянку  згідно цього рішення у власність, використовувати її за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельній ділянці  (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

3.Забороняється споруджувати об’єкти в межах червоних ліній вулиць.

4. Управлiнню  Держгеокадастру в Дрогобицькому районі Львівської області    забезпечити архiвне зберiгання документації із землеустрою.

5. Фізичним особам, яким надано земельну ділянку, звернутися в Державну реєстраційну службу, або в центр надання адміністративних послуг, щодо державної реєстрації права на отриману у власність земельну ділянку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (А.Стародуб).

              

          Міський  голова                                                          А.Кульчинський