Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у користування на умовах оренди ПАТ «Прикарпатбуд»

 

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(___________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  __ _______    _____ року                ____

 

Про затвердження   проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у користування на умовах оренди   ПАТ «Прикарпатбуд»

 

Розглянувши заяви ПАТ «Прикарпатбуд»,  проект  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки,   керуючись ст.ст. 12,20,,93,120,122,123, Земельного кодексу України,  Законом України “Про оренду землі”, рішенням Трускавецької міської ради №650 від 30.01.2014року «про затвердження містобудівної документації «Детального плану території забудови земельної ділянки по вул.. Мазепи в м. Трускавці», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

                                В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення    (кадастровий номер – 4611500000:07:002:0036) по вул.Мазепи,23 площею 1,7340 га ПАТ «Прикарпатбуд».

1.1 Надати ПАТ «Прикарпатбуд» у користування на умовах оренди терміном на ____ рік земельну ділянку (кадастровий номер – 4611500000:07:002:0036)  площею 1,7340 га по вул. Мазепи,23 із зміною цільового призначення з « обслуговування адміністративно – виробничих приміщень» (категорія земель – землі               промисловості) на «будівнцтво обєктів малоповерхової житлової забудови » (категорія земель – землі житлової та громадської забудови), за рахунок земель, що перебувають  в користуванні ПАТ «Прикарпатбуд» площею 1,5524 га для обслуговування адміністративно-виробничих приміщень та площею 0,1816 га за рахунок земель загального користування  Трускавецької міської ради.

2. ПАТ «Прикарпатбуд» згідно цього рішення, використовувати земельну ділянку   за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельних ділянках (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

3.Заборонено споруджувати об’єкти в межах червоних ліній вулиць.

4. Управлiнню  Держгеокадастру в Дрогобицькому районі Львівської області    забезпечити архiвне зберiгання документації із землеустрою.

5. ПАТ «Прикарпатбуд» зареєструвати право користування, наданою  цим рішенням, земельною ділянкою в державному реєстрі речових прав.

6 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

              Міський голова                                                       А.Кульчинський