РІШЕННЯ виконавчого комітету № 107 від 03.06.2021р. “Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 03 червня 2021 року   № 107                                                                   

Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

         З метою встановлення єдиного порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, відповідно Закону України «Про держані цільові програми», ст. 20 Бюджетного кодексу України, керуючись ст..27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, що додається.
  2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 25 жовтня 2012 року № 444-р «Про затвердження Порядку розроблення міських (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання».
  3. Головним розпорядникам коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади при розробленні місцевих цільових програм або внесенні змін до затверджених раніше прийнятих програм керуватися цим Порядком.
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови відповідно до функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

          Додаток