Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ виконавчого комітету № 126 від 14.07.2021р. “Про затвердження субвенції з обласного бюджету на реалізацію програми розвитку освіти Львівської області на 2021 рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 14 липня 2021 року     126                                                                   

Про затвердження субвенції з обласного бюджету на реалізацію програми розвитку освіти Львівської області на 2021 рік

          Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 05.07.2021 року № 570/0/5-21 «Про виділення субвенції», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» для проведення навчання педагогічних працівників, на суму 1500 ( одна тисяча п’ятсот ) гривень.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік згідно додатку 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік.
  4. Відділу освіти міської ради (О.Лобик) забезпечити цільове та в повному обсязі використання коштів.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Стефанківа.

Міський голова                                                                         Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

                                                                                             

                                                                                                                                                            Додаток 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            від 14.07.2021р. № 126

Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвитку

0610000

 

 

Відділ освіти Трускавецької міської ради

1500,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

1500,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                                          Олена ПЕТРАНИЧ