РІШЕННЯ виконавчого комітету № 143 від 10.08.2021р. “Про затвердження субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 серпня 2021 року              № 143

Про затвердження субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік

          Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 04 серпня 2021 року № 663/0/5-21 «Про виділення субвенції» керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Трускавецької міської ради:

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік за ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», на суму 1061564,00 (один мільйон шістдесят одна тисяча п’ятсот шістдесят чотири) гривні.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік.
  4. Відділу освіти (О.Лобик) забезпечити цільове та в повному обсязі використання коштів субвенції.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Стефанківа.

Міський голова                                                             Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Додаток 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               від 10.08.2021р. № 143

Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програм-ної класифікації видатків та кредиту-вання місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвитку

0610000

 

 

Відділ освіти Трускавецької міської ради

1061564,00

1061564,00

0,00

0,00

0,00

0611182

1182

0990

Виконання заходів,спрямованих на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1061564,00

1061564,00

0,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                      Олена ПЕТРАНИЧ