РІШЕННЯ виконавчого комітету № 155 від 30.08.2021р. “Про схвалення прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 30 серпня 2021 року             № 155

 Про схвалення прогнозу бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

          Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Схвалити прогноз бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                       Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

        Прогноз бюджету.